Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 oktober 2009

Fortsatt fall för Elcoteq

Elcoteqs rapport för tredje kvartalet visar fortsatt minskad försäljning.

Elcoteq rapporterar att tredje kvartalets nettoomsättning uppgick till 331,7 miljoner euro (436,0 miljoner euro under april-juni 2009). Rörelseresultatet fortsatte att förbättras och uppgick till -3,3 miljoner euro, exklusive omstruktureringskostnader -1,6 miljoner euro (-11,5 i april-juni 2009). Kassaflöde efter investeringar uppgick i juli-september till 42,7 miljoner euro (72,2 i april - juni 2009 och -66,7 juli-september 2008). Räntebärande nettoskuld minskade med 114.2 miljoner euro jämfört med juli - september 2008. Elcoteq har under perioden undertecknat en avsiktsförklaring med Videocon. Företaget fortsätter också att omstrukturera sin balansräkning. July – September - Net sales 331.7 million euros (740.5 in July - September 2008) - Operating loss -3.3 million euros (0.3), and excluding restructuring costs -1.6 million euros (0.3) - Loss before taxes -7.5 million euros (-6.8) - Earnings per share (EPS) -0.19 euros (-0.35) - Cash flow after investing activities 42.7 million euros (-66.7) - Rolling 12-month return on capital employed (ROCE) -14.4% (-5.6%) - Gearing 2.6 (1.7) January - September - Net sales 1,237.7 million euros (2,554.1 in January - September 2008) - Operating loss -53.1 million euros (-8.6), and excluding restructuring costs -37.4 million euros (-8.6) - Loss before taxes -80.8 million euros (-27.7) - Earnings per share (EPS) -2.26 euros (-1.13) - Cash flow after investing activities 64.2 million euros (-146.3) - Interest-bearing net debt 173.2 million euros (287.4)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2