Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 29 oktober 2009

Elektronikgruppen redovisar fortsatt förlust

Elektronikgruppen redovisar vikande omsättning och fortsatt förlust under tredje kvartalet.

Omsättningen under perioden juli-september uppgick till 157 Mkr (220), en minskning med 29 procent. Orderingången uppgick till 154 Mkr (234). Kvartalets resultat före skatt minskade till -13,0 Mkr (3,8). Valutakursdifferenser har påverkat resultatet negativt. Resultatet per aktie var -2,01 kr (0,47). Tredje kvartalet (rapportperioden) Nettoomsättning 157 Mkr (220) Orderingång 154 Mkr (234) Resultat före avskrivningar -8,6 Mkr (10,5) Resultat före skatt -13,0 Mkr (3,8) Resultat per aktie -2,01 kr (0,47) Januari–september (delårsperioden) Nettoomsättning 540 Mkr (672) Orderingång 529 Mkr (701) Resultat före avskrivningar -24,7 Mkr (18,4) Resultat före skatt -59,4 Mkr (-1,3) Periodens resultat -54,8 Mkr (-1,4) Resultat per aktie -9,79 kr (-0,25) Kassaflöde från den löpande verksamheten 25,1 Mkr (-22,7)
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1