Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 29 oktober 2009

Elektronikgruppen redovisar fortsatt förlust

Elektronikgruppen redovisar vikande omsättning och fortsatt förlust under tredje kvartalet.
Omsättningen under perioden juli-september uppgick till 157 Mkr (220), en minskning med 29 procent. Orderingången uppgick till 154 Mkr (234). Kvartalets resultat före skatt minskade till -13,0 Mkr (3,8). Valutakursdifferenser har påverkat resultatet negativt. Resultatet per aktie var -2,01 kr (0,47).

Tredje kvartalet (rapportperioden)
Nettoomsättning 157 Mkr (220)
Orderingång 154 Mkr (234)
Resultat före avskrivningar -8,6 Mkr (10,5)
Resultat före skatt -13,0 Mkr (3,8)
Resultat per aktie -2,01 kr (0,47)

Januari–september (delårsperioden)
Nettoomsättning 540 Mkr (672)
Orderingång 529 Mkr (701)
Resultat före avskrivningar -24,7 Mkr (18,4)
Resultat före skatt -59,4 Mkr (-1,3)
Periodens resultat -54,8 Mkr (-1,4)
Resultat per aktie -9,79 kr (-0,25)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 25,1 Mkr (-22,7)

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-05-11 10:46 V9.5.4-1