Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 oktober 2009

Binar Elektronik levererar Lean till Fagerhult Belysning

Binar Elektronik har, tillsammans med Titech Systems, Kahlman Produkter och Arion Sweden, fått leverera en helhetslösning med monteringsbanor och tillhörande stödsystem för Lean Production till Fagerhult Belysning.

Fagerhults Belysning började titta på Leankonceptet för fyra år sedan. Motivet var att få ett helhetsperspektiv på verksamheten för att komma åt och se svagheter i flödena men också för att skapa en effektiv förbättringsprocess för hantering av de problem som dyker upp. 2006 togs Fagerhult Guiding Principles fram vilket är Fagerhults sätt att se på Lean. Målet med detta arbete är att företaget ska nå en resurssnål tillväxt med frigjorda resurser, för att åstadkomma en växande verksamhet med god lönsamhet och ökad konkurrenskraft. – De prioriteringar som ska genomsyra vårt sätt att arbeta är säkerhet, miljö, kvalitet, leverans och ekonomi, säger Pernilla Bergman, Leankoordinator på Fagerhults Belysning. Fagerhult Belysning är nu mitt uppe i arbetet med att införa flödeslinjer i monteringen vid Habofabriken. Detta innebär att processerna synliggörs. Eftersom flödena nu blir relativt nakna kan vi snabbt analysera och åtgärda problem som dyker upp, säger Daniel Lundgren, manager Industrialization på Fagerhults Belysning. Leanarbetet har rent praktiskt inneburit en översyn av arbetssättet i allt från planeringsprocessen över materialhantering till själva monteringen. – Tidigare stod till exempel varje montör vid sin egen arbetsbänk och monterade en produkt från början till slut. Det innebar att vi hade flera order på gång samtidigt och därmed längre ledtid. I dag jobbar man i lag och arbetet har delats upp i stationer. Ställtiden har gått ned från 40 minuter till en minut, säger Daniel Lundgren. Det har lett till minskade kostnader i hanteringsprocessen samtidigt som själva monteringstiden har minskat med tio procent då antalet rörelser som varje montör utför är färre. Monteringsprocessen är numera också en integrerad del i det transporterande flödet vilket bidrar till att undvika onödiga transporter. Vidare ger det Fagerhults Belysning möjligheter till ökad leveransprecision och ytterligare förbättrad servicegrad. – Arbetet med flödeslinjer har gett oss en ökad kapacitet på befintlig produktionsyta. Habofabriken har tagit bort skiftgången och gått till att enbart arbeta dagtid i de nya flödesliner som satts upp, säger Pernilla Bergman. Hon pekar också på att det nya arbetssättet ger en högre produktkvalitet. – Grundorsakerna till problem upptäcks och kan rättas till snabbare. Det gör att vi i det långa loppet får en högre kvalitet på produkterna och färre driftstopp i produktionen, säger Pernilla Bergman.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2