Mönsterkort | 09 oktober 2001

Micronic får pris

Micronic får SEMI-pris för tekniskt nyskapande inom halvledarindustrin.

Fyra Micronic Laser Systems forskare har fått utmärkelser av SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) för sina insatser inom laserritartekniken. Micronic är det första europeiska företag som uppmärksammats med det nordamerikanska SEMI-priset för sina framsteg inom halvledartekniken. Anders Thurén, Hans Buhre, Torbjörn Sandström samt framlidne Gerhard Westerberg hedrades med SEMI-utmärkelser för sitt utvecklingsarbete inom laserritartekniken, en teknik som idag används vid tillverkning av halvledare och platta bildskärmar. Gruppen påbörjade sitt arbete 1971 och utvecklade den första kommersiella laserritaren som sålts till fotomaskindustrin för halvledartillämpningar 1976. Gruppen från Micronic hedrades tillsammans med en grupp forskare från Etec Systems, ett företag inom Applied Materials. Laserritarteknik används för att rita de hundratals miljoner ytterst små kretselement som ingår i halvledare och platta bildskärmar. Laserritarteknik används dessutom vid tillverkning av i stort sett alla platta bildskärmar och i nästan 60 procent av alla "wafers" som idag produceras inom halvledarindustrin. "Vi är ytterst stolta över att Micronics pionjärer har uppmärksammats av SEMI för sitt tekniska nyskapande och sina insatser inom branschen. Gruppens utvecklings- arbete hänger intimt samman med de tekniska framstegen inom vårt område och vi är hedrade över att ha dem i vårt lag" säger Sven Löfquist, Micronics VD och koncernchef. Det nordamerikanska SEMI-priset har sedan 1979 delats ut till personer som gjort betydande tekniska insatser inom halvledarindustrin.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1