Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 oktober 2009

Studie om omställning till blyfri produktion

I en C-uppsats från Miljövetarprogrammet på Linköpings Universitet har Kerstin Berglund undersökt hur tre företag klarat omställningen till blyfri produktion.

"Som ämne till min avslutande uppsats på Miljövetarprogrammet i Linköpings universitet valde jag att titta på några företags förändringsarbete i samband med övergång till lödning utan bly i legeringen", skriver Kerstin Berglund i en sammanfattning. Företag kan behöva förändra sitt sätt att arbeta av flera olika skäl. Marknaden ställer krav på billigare lösningar med bibehållen kvalitet. Myndigheter ställer bland annat krav på större miljö­hänsyn. Uppsatsen visar att de olika företagen har använt olika strategier för att uppfylla kravet om blyfri lödning i RoHS-direktivet. Beroende på företagens kunder har olika strategier valts. Av stor betydelse har företagens möjligheter att prova i ett tidigt läge varit samt att få tester utvärde­rade av nätverk och kunder. Några slutsatser som kan dras av intervjuerna är: I dag ser företagen mer positivt på omställningen än vad som framkom i debatten före RoHS-direktivet infördes. ”Det gick ju bra” är en kommentar. Den tekniska förändringen gav ringar på vattnet som har resulterat i förbättrade rutiner och mer samarbete. Direktiv och formella krav är viktiga för att initiera ett förändringsarbete, men signaler från marknaden har visat sig vara viktigare. Krav och önskemål från kunder har stärkt företagen i beslutet att kunna erbjuda blyfritt så snart som möjligt. Kvaliteten på lödningen och framförallt den långsiktiga tillförlitligheten är det som står i vägen för att fler produkter blir blyfria. Inget företag har nämnt ekonomin som något hinder för omställning.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1