Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 oktober 2001

PartnerTech köper Vellinge

PartnerTech köper Vellinge Electronics - dubblar omsättningen inom IT/mekatronik.

PartnerTech har skrivit en avsiktsförklaring, "letter of intent", med Skanditek Industriförvaltning AB om att förvärva samtliga aktier i Vellinge Electronics. Förvärvet föregås av en "due diligence", en oberoende värdering samt en extra bolagsstämma i PartnerTech. Övertagandet beräknas ske under december 2001. PartnerTechs VD Mikael Jonson understryker att PartnerTech genom förvärvet förstärker sin tillverkning samt att den utökade kundkretsen kommer att kunna dra nytta av hela det utbud som PartnerTech kan erbjuda. - I och med konsolideringen kommer vi också att stärka vår marknadsposition i Sverige. Dessutom kommer affären i ett konjunkturläge där de strukturella vinsterna inte är oväsentliga. Claes Wretlind, VD i det förvärvade bolaget, välkomnar PartnerTech som ägare. - PartnerTech passar oss bra. Genom samgåendet ökar vår bredd och styrka, till fördel både för kunder och medarbetare, säger han. Förvärvet planeras att finansieras genom en nyemission av 2,9 miljoner PartnerTech aktier. PartnerTechs vinst per aktie beräknas omgående få en positiv effekt av förvärvet. Detta skriver PartnerTech i ett pressmeddelande. Vellinge Electronics är en kontraktstillverkare av elektronikprodukter med en årlig omsättning på ca 500 MSEK. Företaget har drygt 260 anställda. Vellinge Electronics är beläget i Vellinge i södra Sverige. Företaget är en ledande kontraktstillverkare av elektronikprodukter med hög kompetens, väl utvecklade produktionsmetoder och en modern maskinpark.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1