Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 november 2009

Gargnäs lanserar nytt EMS-koncept

evertiq har tagit del av information som visar på ett nytt unikt koncept som förändrar förutsättningarna för hur produktion flyttas på ett kostnadseffektivt och smidigare sätt mellan fabriker i världen.

Idag uppstår det många gånger blockeringar när en produkt når en volym som gör att flytt av produktion blir nödvändig på grund av kostnads- och produktionsmässiga skäl. Dessa problem orsakas ofta av att fabriker på lokal nivå jobbar för att produktionen ska ligga kvar medan företagsledningen vill flytta produktionen eftersom den egentligen passar bättre att tillverka någon annanstans. ”Många av de kontraktstillverkare som finns idag sitter i en situation där de har sina fasta tillgångar i Skandinavien eller Östeuropa”, berättar Mikael Jonson, styrelseordförande i kablage- och kontraktstillverkaren Gargnäs, för evertiq. ”När jag tidigare har jobbat med kunder inom EMS-industrin så hade vi tillgång till både Sverige, Norge, Finland, Polen och Kina. Men organisationen i den lokala enheten ville oftast inte flytta till Östeuropa. De gånger vi gjorde det var vi ofta tvungna att göra det ändå för att få behålla kunden eller för att kunden tvingade oss. Sedan hade vi samma problem när vi skulle flytta vidare från Östeuropa till Asien. Det blev en sorts räddningsaktion och problemet berodde på att kundansvariga satt på de platser som hade produktionen”, fortsätter han. Gargnäs vill tillsammans med sina partners vända på detta och bygga något nytt där man nu eliminerar dessa blockeringar och skapar något som är rätt för den individuella kunden. Ett affärsteam med en huvudansvarig som sitter ovanför hela produktslivscykeln med intresse av att hela tiden flytta produktionen där den passar bäst är vad det nya konceptet syftar på. När produkten är teknisk klar att flyttas så flyttas den. Det är mer tekniken och logistiken som styr än volymen. ”Sedan jag kom in i Gargnäs så har vi tittat på hur vi kan bli en riktigt bra partner inom kontraktstillverkning, och det har skett en hel del stora förändringar där under det senaste året”, fortsätter Mikael Jonson. Gargnäs, med VD Michael Åkesson i spetsen, håller på att bygga upp en mycket stark ledningsgrupp runt sig med duktigt folk som har många års erfarenhet inom kontraktstillverkning. Bland annat har en av de bästa systemintegratörer och en av Sveriges bästa inköpschefer på elektronik rekryterats. Gargnäs har även öppnat i Kina och byggt upp ett starkt team där. Inom ramen för samarbetet har Gargnäs tagit sig ann två partners i Kina. Den ena är en taiwanesiskt ägd kablagetillverkare vid namn YFC, belägen i Dongguan i Kina. Gargnäs har redan påbörjat produktion vid denna fabrik åt en svensk kund. Den andra är världens 15:e största kontraktstillverkare 3CEMS med 10.000 anställda i Guangzhou. Gargnäs har tecknat ett exklusivt avtal med 3CEMS om att bli dess förlängda arm in i Europa i en större skala. Gargnäs jobbar tätt med 3CEMS och kan ha deras tekniker placerade hos sig i Sverige. Vidare är 3CEMS storlek viktig för Gargnäs då det är nödvändigt att vara lokalt stark på den kinesiska marknaden för att få gehör hos myndigheter och nå en hög stabilitet i allt de gör i Kina. Gargnäs köpte för ungefär ett år sedan också en verksamhet i Polen. Efter detta har företaget flyttat den polska verksamheten till en ny fabrik i polska Gdynia. Gargnäs har även flyttat sin tidigare verksamhet i Riga till den nya fabriken i Polen. Den nya fabriken är specialiserad på kablage, systemintegration och boxbuild. Även Malmöbaserade kontraktstillverkaren Onrox är knutet till konceptet som den första lokala partnern på prototyper och korta serier. Onrox har under de senaste 25 åren byggt upp en bas på totalt 400 kunder som har behov av mindre och mellanstor produktion, av en lokal flexibel partner. Avtalspartnern finns främst lokalt i Skånetrakten, men leveranser sker worldwide, och Onrox har inga ambitioner av att ändra på sitt framgångsrika koncept. Det nya samarbetet ser man från Onrox sida som en tilläggstjänst till den befintliga affärsidén. Dessutom får Onrox nu även möjligheten att erbjuda sina befintliga kunder Kinaproduktion, i de fall detta ger ett mervärde för kunden. ”Hela konceptet bygger på starka partners och vi är stolta över att ha Onrox som en del av det” säger Mikael Jonson Gargnäs, som ingår i Fairford gruppen är idag drygt 100 anställda. I Sverige har man dock inte avsikten att bli mer än ett 20-tal anställda. Resten kommer att finnas utomlands och hos de partners som företaget knyter upp. Idén är att skapa en organisation där produktionen på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt flyttas mellan olika fabriker under en produktlivscykel utan de problem som beskrevs inledningsvis. Gargnäs skapar nu en väg rätt in till sina partners. Både fabrikerna och personerna är väldigt synkroniserade med varandra och Gargnäs har personal på plats i de olika enheterna som finns med under hela produktlivscykeln. Gargnäs tar ansvar för helheten men sedan gör kunden själva affären med den partner som produktionen ligger hos. Dock finns det hela tiden med en huvudansvarig person från Gargnäs som alltid har intresse av att ta produktionen dit det är mest lönsamt för kunden”. ”För kunden blir det här renare och kunden blir heller inte osäker på vad den betalar för.” Det finns ingen på den aktuella fabriken som kan hålla kvar produktionen lokalt utan det jobbar man med ovanifrån menar Mikael Jonson. ”Vi försöker hitta något som är väldigt lätt för kunden och som inte har de inbyggda fel där någon försöker att hålla produktionen på fel plats”. Vid inköpen så tas BOM-listan fram i Sverige tillsammans med alla inblandade partners. Sedan genomförs inköpen i Europa och Kina i grupp. ”Detta gör att vi får ut det bästa på varje ställe samtidigt som det inte blir marginal på marginal när vi fakturerar kunden”, berättar Mikael Jonson som har svårt att se att någon kan slå dem på den här kalkylen. Gargnäs har fått en betydande order inom ramen av detta samarbete. Ordern är lika stor som hela Gargnäs årsomsättning. Detta trots att allt inte är på plats ännu. ”Vi testar det här på ett antal kunder vi lyssnar och försöker förstå kundernas behov så att vi lägger alla pusselbitarna rätt. Då blir det bäst för kunden vilket gör att det även blir bäst för oss”, berättar Mikael Jonson. Samarbetet siktar på att ta kunder med hög omsättning per kund men nödvändigtvis inte stora volymer. Korta volymer ska inte vara några problem. ”Vad vi gör här är att vi håller på att bygga någonting av riktigt kvalificerade komponenter. Vi är inte framme vid ett färdigt affärskoncept ännu. Vi har plockat ihop ett antal bitar som vi tycker är extremt bra men vi har inte lagt hela pusslet färdigt ännu. Vi startar med väldigt lite vilket gör att vi inte har för stora fasta kostnader på fel plats, utan vi startar med något som känns väldigt rätt från början. Dessutom har vi fantastiskt kul under tiden”, avslutar Mikael Jonson. De tre företagen, Gargnäs, 3CEMS och Onrox i samarbetet kommer att samutställa på Elmia Subcontractor i Jönköping i veckan där konceptet presenteras närmare.
Annons
Annons
2020-08-04 13:53 V18.8.1-1