Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 november 2009

Solarus växlar upp samarbete med underleverantörer

STING Capital investerar två miljoner i nästa generations solpaneler som tillhandahålls av Solarus.

Investeringen ska bland annat användas till ökad marknadsbearbetning och att i samarbete med underleverantörer bygga upp produktionskapaciteten. Solarus framställer nästa generations solenergiteknik till kostnadsmedvetna storskaliga användare. Solarus geniala solpanellösningar gör att användare i hela världen kan generera antingen elektricitet eller värme eller både och (hybridsolfångare). Solarus hybridsolfångare ger användaren möjlighet att producera 600 watt per m2 i en kombination av el och värme till en mer än 30% lägre kostnad än konventionella lösningar. Genom att solfångaren bygger på koncentratorteknik används ett minimum av material samtidigt som solfångaren får mycket goda prestanda. Det totala energiutbytet per m2 blir betydligt högre för en Solarus' hybridsolfångare än för en traditionell solcellspanel som enbart producerar el. Målet är att komma ner i en kostnad under 0,3 dollar/W för energin (kraftvärme). När det gäller värmeproduktion har Solarus solfångare hög optisk verkningsgrad, de når höga temperaturer i kombination med låga värmeförluster vilket innebär att den är väl lämpad för krävande applikationer, exempelvis som direkt inkoppling mot fjärrvärme eller för att skapa solkyla. Solarus ambition är att bidra till att solenergi blir en betydande energikälla globalt och att motverka klimathotet.
Annons
2021-01-15 12:45 V18.15.12-1