Annons
Annons
Mönsterkort | 12 november 2009

Aspocomp meddelar förlust och nästan halverad omsättning

Aspocomp visar förlust och nästan halverad omsättning för årets första nio månader, jämfört med året innan.

"Marknaden är fortfarande utmanande. Oulufabrikens resultat stannade på minus, men förbättrades under andra kvartalet i år. Koncernens resultat har försämrats genom oväntade pensionskostnader och avsättningar som uppgick till 0,3 miljoner euro. Kassaflöde efter investeringar är fortsatt knappt positivt. Marknaden uppskattas att förbättras något och resultatet för det fjärde kvartalet förväntas bli positiv. Dock blir EBITA för helåret 2009 negativ”, kommenterar Sami Holopainen, vd och koncernchef. Aspocomps delårsrapport 1 januari till 30 september 2009: Omsättning: 8,9 miljoner euro (16,3 miljoner euro 1-9/2008). Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): EUR -1.2 miljoner euro (1,7). Rörelseresultatet (EBIT): EUR -2.1 MSEK (0,5). Resultat per aktie (EPS) från kvarvarande verksamheter: SEK -0,05 (-0,02). Resultat per aktie (EPS) från avyttrade och avvecklade verksamheter: EUR 0,00 (-0,02). Kassaflöde från rörelsen: 0,6 miljoner euro (-3,5).
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1