Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 12 november 2009

Ökande efterfrågan hos Topsil

Wafertillverkaren Topsil i Frederikssund räknar med ett stort överskott för 2009.

Topsil nettoomsättning uppgick under årets tre första kvartal till 270,7 miljoner DKK mot 185,6 miljoner DKK förra året. Av tillväxten i omsättningen kan 29,8 miljoner DKK hänföras till tillväxt floatzone-aktiviteter och 55,3 miljoner DKK härrör från den polska Czochralski-verksamheten. Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick under de tre första kvartalen 50,0 miljoner DKK mot 41,7 miljoner DKK under 2008. Resultatet före skatt uppgick till 42,7 miljoner mot 45,9 miljoner DKK förra året. Under det tredje kvartalet hade Topsil en nettoomsättning på 79,1 miljoner DKK och en EBIT på 16,1 miljoner DKK. Moderbolaget hade en nettoomsättning på 59,9 miljoner DKK och en EBIT på 18,5 miljoner DKK. Under samma period förra året omsatte moderbolag till 57,8 miljoner DKK och genererade 11,3 miljoner DKK i EBIT. Trots senareläggning av vissa order från tredje till fjärde kvartalet 2009 fortsätter efterfrågan på koncernens FZ-baserade produkter att växa, och avsättningen under tredje kvartalet 2009 ökade med 4% jämfört med samma period 2008. Avsättningen av CZ-baserade produkter under tredje kvartalet 2009 är i nivå med andra kvartalet 2009, och den underliggande CZ-marknaden fortsätter att visa tecken på stabilisering, skriver Topsil i sin kvartalsrapport. Förväntningarna på koncernens finansiella resultat för år 2009 bibehålls. Därför förväntas en nettoomsättning under 2009 på 410-430 miljoner DKK, en vinstmarginal på 17% och en vinst före skatt på 55-65 miljoner DKK, enligt electronic-supply.dk
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1