Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 november 2009

Underleverantörer tror på framtiden

En försiktig optimism spirar bland svenska underleverantörer. Trots en mycket tuff situation märks i det allmänna tonläget och i konjunkturrapporterna som presenterats de senaste dagarna, att branschen är på väg uppåt igen.

"Det finns en enorm kämparglöd och jag är övertygad om att mässan har fått bli ett viktigt avstamp inför framtiden för många av företagen", säger Jonas Ekeroth. Projektledare för Elmia Subcontractor som avslutades idag. Det gånga året har varit exceptionellt tufft för branschen. Många företag vittnar om hur deras omsättning nästan halverats och personalen kraftigt minskats. Generellt har företagen haft stora ekonomiska problem. "Underleverantörsindustrin är i stark förändring på grund av lågkonjunkturen. Mycket talar för att vi har stora ägarförändringar att vänta det närmaste året. Det framgår inte minst av den enkät vi gjort under mässan", säger Jonas Ekeroth. Undersökningen visar att nästan 43% av de utställande företagen de senaste 12 månaderna fört diskussioner om att köpa upp ett företag eller bli uppköpta. Resultatet är inte överraskande. Företagen har tvingats tänka nytt i alla led, och vi kommer att få se många företag vars ägarförhållande förändras. Svenska underleverantörer måste dock våga satsa på export i ännu större omfattning för att öka sin konkurrenskraft. Det var något av grundbudskapet under mässan – ett budskap som hördes både från handelsminister Ewa Björling, som medverkade under mässan, och flera branschorganisationer. "Det är en extremt viktigt framtidsfråga", säger Jonas Ekeroth. Men framtidstron bland underleverantörerna gror. Trots att lågkonjunkturen biter sig fast och upphämtningen går långsamt, så kommer vändningen. Det framgår av både Svensk Industriförenings ”Underleverantörsbarometer” och Teknikföretagens ”Outlook” som presenterades på Elmia Subcontractor. Fakta Elmia Subcontractor 2009: - Antal utställande företag: 1224 (912 svenska, 312 utländska) - Antal besökare: 14 788
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2