Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 november 2009

Minskar migrationen av EMS till Asien?

Eric Miscoll på Charlie Barhart & Associates har undersökt trender inom outsourcing.

Minskar migrationen av EMS till Asien? - detta är en fråga som många tycks fråga sig. Det finns faktiskt tre saker som påverkar migrationen av elektroniktillverkning till Asien: stigande kostnader för arbetskraft i Kina, större hänsyn till korrekt totalkostnadsanalys vid outsourcingbesluten och den nya trenden om insourcing hos vissa OEM-leverantörer. Enligt en analys av Charlie Barnhart & Associates har sedan slutet av 2006 den genomsnittliga arbetskostnaden för EMS i Kina för kretskortstillverkning gått upp över 50% och över 100% för box build. De ökande kostnaderna för arbetskraft i den mest populära destinationen för EMS-outsourcing har resulterat i att andra länder blivit mer kostnadseffektiva, bland annat Mexiko, Indien och Vietnam. Mexiko bör kunna dra nytta av denna trend, särskilt för varor avsedda för den amerikanska marknaden. EMS-industrin har i många år jagat lägsta arbetskostnaden planeten runt, i hopp om att ge sina OEM-kunder lägre kostnader. Det har fungerat bra i vissa fall och länder under några år, men när bränslepriserna skjutit i höjden är de risker som är förknippade med denna strategi uppenbara och OEM-tillverkarna började omvärdera sina outsourcinglösningar. I en riktig totalkostnadsanalys är priset för direkt arbetskraft en faktor bland många som beaktas, och kostnadsförbättringen kan snabbt försvinna när man överväger andra viktiga kostnader som transport, support och lagerkostnader. En signifikant, men ändå liten, trend i branschen är att vissa OEM-tillverkare återvänder till en viss grad av egentillverkning. Flertalet av OEM-tillverkarna har alltid haft egna produktionsmöjligheter, medan de outsourcat en majoritet av sina kretskort. OEM-företagen har också ibland startat egna anläggningar i samma lågkostnadsregioner som deras EMS-leverantörer. Huruvida OEM återgår till mer egentillverkning är föremål för debatt inom branschen. Charlie Barnhart har redan uttryckt sin åsikt att pendeln för outsourcing kommer att börja svänga tillbaka under andra kvartalet 2012. Frågan här är om OEM-företagen börjar överväga vilka effekter outsourcing av deras elektronikproduktion har haft på deras kostnadsstruktur och produkternas kvalitetsnivå och om några beslutar att de kan göra arbetet bättre än EMS-industrin kan. Under tiden fortsätter jakten på nästa lågkostnadsregion med länder som Indien, Vietnam, Ukraina, Tunisien och Makedonien som tilldrar sig branschens uppmärksamhet.   CBA:s rekommendation har varit och fortsätter att vara att det inte finns två likadana upplägg, och lämmel-liknande beteende på jakt efter "billig arbetskraft" kan leda till dyra misstag i outsourcing. OEM-företagen bör överväga riktig flexibilitet, integration och timing när de utformar en lösning för sin elektronikprodukter.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2