Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Embedded | 18 november 2009

Hectronic och ÅF i samarbete

Embeddedföretaget Hectronic och teknikkonsulten ÅF skriver ett samarbetsavtal för att tillsammans ha möjligheten att erbjuda kunderna ett helhetsåtagande för utveckling av produkter med inbyggda system.

Hectronic är en expert på utveckling och produktion av datorplattformar för inbyggnadsapplikationer och ÅF har en stor mängd erfarna konsulter inom alla teknikområden som behövs för utveckling av färdiga produkter. De båda företagens kunnande och resurser kompletterar varandra och skapar tillsammans ett erbjudande som är mer kompetent, kraftfullt och komplett. Marknadstendensen går mot kortare utvecklingstid vilket gör att kunderna vill lägga ut all utveckling av hårdvara och mjukvara och dessutom integrationen till en färdig produkt. Hectronics VD Stefan Löf menar att samarbetet med ÅF är strategiskt viktigt: ”Tillgången till ÅFs breda applikationskunnande och erfarenhet från utveckling av applikationsmjukvara för olika produkter är en viktig pusselbit för oss för att också kunna erbjuda utveckling av nyckelfärdiga produkter för kundens marknad.” I Hectronic får ÅF en partner som är expert på CPU-plattformar och kan erbjuda både egenutvecklade standardprodukter och kundanpassade CPU-plattformar som ÅF kan använda för att utveckla den produkt som kunden behöver. John Adam Zamore, ansvarig för produktutveckling på ÅF, ser samarbetet med Hectronic som svar på ett behov som uttrycks allt oftare: ”Hectronics djupa kunskap i att utveckla CPU-kort är ett utmärkt komplement för ÅF eftersom våra kunder mer och mer frågar efter färdiga lösningar i form av moduler och byggblock som snabbt kan anpassas till deras produkter och därmed minska tiden från idé till marknad.” Tillsammans erbjuder Hectronic och ÅF en komplett utvecklingsresurs, sammansvetsad från tidigare gemensamma projekt, som erbjuder kunderna allt från mindre modifieringar till nyckelfärdiga lösningar. Ett antal lyckade utvecklingsprojekt de senaste åren har visat på värdena i samarbetet och är bakgrunden till att ett icke-exklusivt samarbetsavtal nu skrivs. Avtalet påverkar inte Hectronics eller ÅFs samarbeten med andra företag och det är kundernas behov och val som är avgörande.
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-2