Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Martin Linder Elektronikproduktion | 23 november 2009

Leab klarar lågkonjunkturen bra

2008 var ett rekordår för Leab och hittills i år ligger Leab mellan 5 och 10 % under 2008 års omsättning. Resultatet ligger kvar på samma nivå som förra året.

Leabs vd Martin Linder uppger att en bra kundmix är skälet till det förhållandevis goda resultatet. En ny större kund som tillkom 2008 är också orsak. Försäljningen har annars gått ner, men produktionen för den nya kunden har växt. Ännu så länge är det för tidigt att säga att det blivit en vändning, säger Martin Linder till evertiq, men för november och december har företaget riktigt mycket order. Därför togs i måndags fem personer, som tidigare har sagts upp, tillbaka till Lövångerfabriken. Ett annat skäl är också att Leab inte har kunder inom fordonsindustrin. Telekom och konsument är också segment där företaget har få kunder. Leabs kunder finns i ett band Skellefteå - Mälardalen – Göteborg. Företaget lider också, som så många andra, av komponentbrist vilket medför att ledtiderna drar iväg. Bristen gäller nästan hela linjen och detta gör situationen svårare att hantera. Lager i leverantörskedjan har avverkats och komponentleverantörerna såg inte alltid detta utan stängde fabriker eftersom efterfrågan var så låg. Lagren är nu tomma och marknadens aktörer lider brist på komponenter. Det segment som Leab arbetar inom medför en tämligen krävande produktion. Företaget levererar nästan aldrig enbart ett kretskort utan elektroniken är ofta lackad, ingjuten och i någon sorts inneslutning. Produkterna levereras ofta i låg volym med hög mix. Utvecklingen går mot mer av färdig produkt till tunga industrikunder, som är mindre konjunkturkänsliga än när det gäller mer konsumentnära produkter. Därför har Leabs produktion ofta stannat i Sverige. Martin Linder har den senaste tiden sett ett ändrat köpbeteende hos kunderna – det är färre långa prognoser och fler korta snabba puckar. Kunderna köper ofta och lite än sällan och mycket. Många kunder önskar också färre kontaktytor, och vill ha en kompetent partner som kan hålla i hela projekt. På så sätt hamnar ansvaret på ett ställe. Martin Linder ser med tillförsikt på framtiden. När marknaden skakar till som nu uppskattas Leabs stabilitet av kunderna. Dessutom har Leab kapital och är öppna för möjligheter till förvärv, även om det inte är ett självändamål. Branschen har nämligen en negativ stordriftsfördel, menar Martin Linder. De företag som går bra ligger mellan 200 och 500 MSEK i omsättning. De som gått dåligt ligger i allmänhet över 500 MSEK. ”Man kanske kan tycka att om ett företag har två stora fabriker så kan man samsas om en administration, men verksamheten innebär en så komplex process att den kräver detaljkontroll i alla flöden - det ekonomiska flödet och leverantörsflödet. Det krävs också en sorts entreprenörskap som ofta försvinner när verksamheten blivit tillräckligt stor”, säger Martin Linder till evertiq. ”Centralstyrningen bygger byråkrati som äter upp lönsamheten när marginalerna är så små, så det finns inget egenvärde i att bli stora. Tidigare har Leab främst växt organiskt och under kontrollerade former”, avslutar Martin Linder.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1