Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 november 2009

Ingen lågkonjuktur på GELAB

Gäddede Elektronik , GELAB uppvisar i sin redovisning att på tre senaste åren har gett en omsättningsökning med 40 % och trots att det är mitt i en lågkonjunktur en medelvinst på ca 4 %.

Mitt i den rådande lågkonjunkturen har GELAB investerat ca 7 miljoner i maskiner och byggnader för ytterligare tillväxt i framtiden. Syftet med investeringarna är att från en redan hög nivå, höja kvalitet, leveransprecision och flexibilitet för GELABs kunder. GELAB breddar nu också sitt utbud till att förutom tillverkning också erbjuda konstruktion och utveckling, underhåll och service och slutligen också logistisktjänster. Syftet med breddningen är att korta ledtiderna från beställning till leverans av produkt till slutkund. En viktig del för att lyckas med detta är etableringen i Östersund. Arbetet med att färdigställa lokalerna har nu påbörjats. Planeringen är att flytta in i de nya lokalerna under februari 2010.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2