Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 november 2009

Gunnebo stänger Mora

Som tidigare kommunicerats planerar säkerhetskoncernen Gunnebo att genomföra ett antal strukturåtgärder med syfte att gradvis sänka Koncernens kostnadsnivå med 500 Mkr fram till år 2012 och stärka verksamhetens marknadspositioner.

Strukturåtgärderna utgörs bland annat av rationaliseringar i Koncernens industriella plattform. Inom detta program planeras en avveckling av verksamheten vid Koncernens anläggning i Mora där 57 anställda kan komma att beröras. Bakgrunden är att Gunnebos marknad för de produkter som tillverkas i Mora har varit vikande under ett antal år. Koncernen planerar att flytta produktionen till andra produktionsanläggningar. ”Gunnebo är resultatet av över 40 förvärv som under de senaste åren integrerats och nästa steg är nu att sänka de fasta kostnaderna samt säkerställa ett effektivt utnyttjande av såväl kapital som resurser. Det är alltid beklagligt att planera åtgärder som drabbar medarbetare, men förändringar är nödvändiga för att Koncernen ska kunna stärka marknadspositionerna och öka konkurrenskraften”, säger Tomas Wängberg, SVP Operations Gunnebo AB. Den ovan nämnda planerade förändringen är föremål för information och förhandlingar med berörda fackföreningar.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2