Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 november 2009

Flextronics satsar på Sverige

Evertiq har intervjuat Mattias Lindhe, Vice President och Andreas Bergström, General Manager Sweden Operations, från Flextronics SBS, Special Business Solutions.

- Vad är globala Flextronics plan för dess svenska fabriker? - Vi har bestämt oss för att vi ska ha en stark närvaro i Sverige, och att vi ska vara framgångsrika. Vi har ledningens stöd och förtroende för att jobba med det. SBS-strategin, med det lokala interfacet i centrum, är starkare än någonsin. Så länge det finns ett behov på den lokala marknaden så strävar vi efter att vara där. Så vi satsar absolut på Sverige. - Vad är planerna speciellt för Karlskronafabriken? - Sverige är idag är inte bara Karlskrona utan tillsammans med Linköping bildar vi Sweden Operations – ett strategiskt val att finnas på två platser. - Flextronics SBS säljer Sverige som Sverige Operations. De båda fabrikerna kompletterar varandra oerhört bra. Karlskrona är ett starkt kompetenscenter med ”Hybrid house” koncept, mycket after-sales och logistik. En komplett fabrik som kan allt från radio till industrielektronik. Linköping är med sin placering och kompetens profil en ypperlig partner för utveckling av mycket avancerade elektronik produkter - Vi har något som kan tilltala alla kunder. Det finns nu ingen ursäkt för att inte vara kund hos Flextronics SBS i Sverige. Kunden behöver aldrig känna sig liten. Linköping är liten och oerhört kompetent. Karlskrona arbetar med större volymer och verkar som inkörsport i vårt ”Hybrid House”. ”Act local, play global” det vill säga finns behovet så hjälper vi dig som kund att nå ut i världen. - Hur stor yta har fabrikerna? - Flextronics har 27000m2 yta i Karlskrona och 3500m2 i Linköping. Vi har totalt 7 ytmonteringslinor, två Linköping och fem i Karlskrona. Det är Siemens och Mydata-maskiner, alla av senaste modell. - Vi uppgraderat vår totala maskinpark med motsvarande nyinvesteringsvärde på 40 MSEK. När marknaden går ner så gäller det att vara på vågen och inte efter vågen. Alla stora företag har downsizat, så det finns gott om utrsutning över på marknaden. Flextronics har definitivt nyttjat krisen till att förstärka den totala maskinparken. Sannolikt har vi idag den vassaste maskinparken i Sverige. - Vad är ”Hybrid house” i Karlskrona? - ”Hybrid house” – hybridhuset, är vårt namn på konceptet med lokalt interface och global tillverkning. Förenklat kan man säga att Flextronics mappar upp behov av tillverkning och tillhörande tjänster tillsammans med kunden och sedan beslutar vi tillsammans var det lönar sig bäst att producera. Allt med syftet att få så låg totalkostnad som möjligt. Ingen är intresserad av att ha bundet kapital. Kapitalet ska arbeta, så vid små volymer läggs ofta arbetet i Sverige, vid medelhöga i till exempel Ukraina och vid enormt höga volymer läggs produktionen i Kina, men kunden för all sin service från hybridhuset. Vi erbjuder ett lokalt interface oavsett hur komplicerad hela försörjnings kedjan är. Detta underlättar och skapar värde för våra kunder. - Planeras investeringar eller nyanställningar i Sverige? - För nyckelpersoner och kompetenser - ja. Flextronics behöver dessa, men det kan ändra sig fort. Vad gäller investeringar så är de redan gjorda. Det gäller att hela tiden följa marknaden. Vi är som svansen på hunden. Vi måste alltid vara snabbare än kunderna. - Flextronics vill avdramatisera personaluppsägningar. Behovet rör sig hela tiden. Hur många anställda Flextronics har är inte så intressant, viktigare är att vi har kapaciteten att följa vågen och supporta våra kunders behov. Det är alltid mycket svårt att förutsäga personalbehovet. Flextronics satsar alltid på personalen, teknik och utrustning. - Skillnaden mellan Karlskrona och Linköping? - Linköping är ganska kompletta och kan mycket. De är duktiga på små handhållna produkter med högt teknik innehåll. Karlskrona kan systembyggnation och har mer logistikkunskaper. Anläggningarna har lite olika spetskompetenser, men utrustningsmässigt är anläggningarna ganska lika. I Linköping finns 75 ingenjörer och i Karlskrona 50 ingenjörer, som sysslar mycket med R&D, test, hårdvarudesigns och mjukvarudesigns. I Sverige finns allt utom industriell design och mekanikdesign. Dessa funktioner når vi vid behov genom samverkan med andra Flextronics enheter utanför landet. - Hur har SBS konceptet utvecklats för Flextronics? - SBS konceptet fungerar jättebra nu på fjärde året. Vi är ett företag i företaget, och vi är väldigt stolta för det. Vi har inte heller tappat någon kund på fyra år, och då har vi över 300 kunder i dagsläget. - Eftersom vi är ett företag i företaget så har vi allt ifrån design och produktutveckling till logistik och eftermarknad inom vår egen organisation. Flextronics SBS har idag dedikerade resurser på 16 fabriker så man kan lugnt säga att Flextronics satsar mycket på SBS. - Allt är idag fokuserat på lägsta kostnad, att erbjuda ”blended rate”. Vi lägger ut konstruktionsuppdrag där det är billigast, vi producerar där det är mest logiskt att göra det. Vill man verifiera så är det viktigt att ha närheten till produktion lokalt. Tiden från idé till färdig produkt kortas hela tiden för att minimera riskerna, så mycket hamnar i det lokala landet. - Vilka är de bästa segmenten för potentiell tillväxt i Sverige och i EU? - Vi utesluter inget. Märker Flextronics att det finns ett behov försöker vi att vara där. Tidigare hade Flextronics ren legoproduktion och sedan kom logistik, eftersom kunderna efterfrågade detta. Nästa steg blev produktionsoptimering under utvecklingsfasen, av samma orsak. - Det gäller att tolka vad varje kund behöver tillsammans med kunden. Det finns kunder som outsourcar och kunder som insourcar. Flextronics utmaning är att tolka vad kunden behöver i bägge fallen. Det finns inga säkra kort, så det är oerhört farligt att utesluta marknader. Man måste vara på allt för att inte utesluta något. Tittar man på den globala utvecklingen med miljötänkande och lägsta möjliga kostnad så gäller att ju större, tyngre och komplex produkten är, desto närmare kunden behöver den tillverkas. Allt dyrare transporter kommer också att tala för mer närproducerat. - Vad gör Flextronics SBS i Sverige unikt jämfört med de andra Flextronics SBS enheterna i världen? - Flextronics i Sverige kan erbjuda en one-stop-shop som är oerhört komplett. I Sverige kan Flextronics tillgodose hela produkt livscykeln vilket man inte kan på så många andra ställen. Där jobbar vi istället i närverk. - Jämfört med kollegorna i branschen så har ingen annan EMS:are i Sverige den totala globala närvaro som vi har. Flextronics i Sverige har 10 års riktig erfarenhet av att leverera – och det är inte bara ord utan verkliga resultat som ligger bakom det påståendet. - Vi skryter inte så mycket med vår storlek längre, utan om vår erfarenhet. Det är inte de stora som äter de små utan de snabba och anpassningsbara som äter de långsamma. Att hålla sig på vågen innebär också att man måste vara kort i sina beslutsvägar vilket vi defacto är. Dessutom är starka finansiellt, du hittar ingen annan EMS-leverantör som är så stark. - Hur går i SBS Östeuropa jämfört med Västeuropa? Alla aktörer känner av den globala nedgången. Ingen del av världen är opåverkad. Vissa affärssegment är dock mindre påverkade, men det går inte att peka ut en region där det går sämre. Allt är en global symbios, inget område, region eller organisation klarar sig helt. Det finns inte enbart en trend för EMS-branschen, varje segment har sina trender.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1