Annons
Annons
Annons
Annons
Test & Mät | 26 november 2009

Megacon ansöker om avnotering från NGM Equity

Styrelsen i Megacon AB har idag beslutat att ansöka om avnotering från NGM Equity.

Avnoteringen sker mot bakgrund av den begränsade likviditeten i bolagets aktier till följd av Mannerheim Invest budpliktsbud, bolagets begränsade behov av tillgång till kapitalmarknaden samt de kostnader som börsnoteringen är förknippad med. Sista dag för handel med bolagets aktier på NGM Equity förväntas infalla innan årsskiftet, men kommer att slutligt bestämmas i samråd med NGM och därefter kommuniceras. När sista dag för handel har fastställts kommer det att kommuniceras genom pressmeddelande.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1