Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 november 2009

ABB omorganiserar automationsdivisioner

Gällande från 1 januari 2010 kommer de nuvarande affärsenheterna inom divisionerna Automation Products och Robotics att omfördelas till två nya divisioner – Discrete Automation and Motion samt Low Voltage Products.

Process Automation blir kvar oförändrad, med undantag för att instrumenteringsverksamheten överförs till denna division från Automation Products. ”ABB:s automationsverksamheter med sitt fokus på produktivitet och energieffektivitet har en enorm tillväxtpotential”, säger Joe Hogan, koncernchef för ABB. ”Vi har stärkt vår marknadsinriktning genom att gruppera verksamheter med liknande kunder, teknik och servicemodeller tillsammans, vilket kommer att hjälpa oss att öka takten i utvecklingen av lösningar för våra kunder.” De nya divisionerna kommer att vara följande: Den nya divisionen Low Voltage Products omfattar verksamheter som tillverkar i huvudsak elektrisk utrustning för lågspänning, som säljs till grossister, OEM-företag (original equipment manufacturer) och systemintegratörer, och som ställer måttliga servicekrav. Divisionen hade proformaintäkter 2008 på 4,8 miljarder dollar och runt 19 000 medarbetare. Den nya divisionen Discrete Automation and Motion omfattar produkter och system riktade till applikationer för diskret tillverkning, såsom robot- och PLC-system (programmable logic controllers), och produkter som skapar rörelse i fabriker, såsom motorer och drivsystem. Divisionens verksamheter hjälper kunderna att öka sin produktivitet och energieffektivitet i sina anläggningar. I divisionen ingår också ett betydande utbud till energisektorn inom förnybara energikällor, såsom sol- och vindkraft, såväl som till järnvägssegmentet. Verksamheterna säljer i huvudsak till OEM-företag (original equipment manufacturers), systemintegratörer samt direkt till slutkunder, och kräver mer intensiv, skräddarsydd service. Divisionen hade proformaintäkter 2008 på 6,6 miljarder dollar och runt 19 000 medarbetare. Process Automation kvarstår oförändrad, förutom att ABB:s instrumenteringsverksamhet, som för närvarande ingår i Automation Products överförs till divisionen. Överföringen kommer att stärka divisionens plattform inom processautomation eftersom mätning av temperatur, flöden, tryck m.m. har en avgörande betydelse för optimeringen av industriella processer. Divisionen hade proformaintäkter 2008 på 8,4 miljarder dollar och runt 29 500 medarbetare. Omorganisationen av automationsverksamheterna kommer att åtföljas av flera samhörande ledningsförändringar från 1 januari 2010. Tom Sjökvist, för närvarande ansvarig för Automation Products, blir chef för den nya divisionen Low Voltage Products. Ulrich Spiesshofer, för närvarande ansvarig för Corporate Development i ABB:s Executive Committee, har utnämnts till chef för divisionen Discrete Automation and Motion. Anders Jonsson, för närvarande ansvarig för divisionen Robotics, kommer att få en roll inom Executive Committee som ansvarig för fortsatt genomförande av kostnadsbesparingsprogrammet och satsningen på global optimering, för att anpassa ABB:s resurser till företagets tillväxtmöjligheter. Veli-Matti Reinikkala kvarstår som chef för divisionen Process Automation.
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1