Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 03 december 2009

EuP blir ErP

Ekodesigndirektivet, även kallat EuP, utvidgas till att gälla energirelaterade produkter och byter därför namn till ErP.

Nu kan även produkter som vattenkranar och fönster få krav på energieffektivitet. Har du koll på om dina produkter – och därmed din CE-märkning – påverkas? Ekodesigndirektivet, eller EuP som det också kallas, har sedan den 20 november 2009 ersatts av Direktivet för energirelaterade produkter, redan i folkmun benämnt ErP. Det innebär att företag nu måste hänvisa till ErP-direktivet och inte till EuP-direktivet när de CE-märker sina produkter. Det nya direktivet är mer heltäckande och innebär att produkter som påverkar energianvändningen utan att själva dra energi också kan få ekodesignkrav framöver. Fönster, vattenkranar och isoleringsmaterial är exempel på sådana produkter. Givetvis gäller nya ErP-direktivet även för redan implementerade produktgrupper, alltså elektriska och elektroniska produkter. Hittills har nio ekodesignförordningar, det vill säga efterföljande konkreta ekodesignkrav, antagits. Dessa gäller standby- och off mode-förluster, enkla digitalboxar, hembelysning, gatu- och kontorsbelysning, externa nätaggregat, elektriska motorer, cirkulationspumpar, tv, kylar och frysar för hushållsbruk. Förutom vissa krav på ljuskällor som blev obligatoriska i september så kommer den 7 januari 2010 obligatoriska krav avseende tv-apparater och en mängd produkter som omfattas av standby- och off mode-förluster. - Många företag som tillverkar eller säljer de mest skiftande produkter hör av sig till oss just nu. De har först nu förstått att deras produkter omfattas av standby-kraven. Lyckligtvis kan vi hjälpa dem att verifiera att de uppfyller det nya ErP-direktivet så att de kan fortsätta att sälja sina produkter efter den 7 januari, säger Anders Kjellvard Mattsson, affärsområdeschef på Intertek. Det reviderade ekodesigndirektivet är publicerat i Official Journal och det ska vara infört i den svenska lagen om ekodesign senast den 20 november 2010. Regeringen har givit Energimyndigheten tillsynsansvar för hittills antagna ekodesignförordningar. Myndigheten kommer att kontrollera att företagen uppfyller förordningarna genom tester och följa upp med eventuella viten. När nya ekodesignförordningar antas utses relevanta ansvariga myndigheter. Vilka produkter som ska få ekodesignförordningar bestäms av kommissionen tillsammans med en kommitté bestående av EU:s medlemsländer.
Annons
Annons
2020-08-04 13:53 V18.8.1-2