Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 03 december 2009

Svenska EMS jättar har 65% marknadsandel

Enligt en färsk rapport från Klaus Pildal Management står de större lokala EMS-företagen för 65 procent av den svenska marknaden. Svenska EMS:are är även i toppen med att anställa i lågkostnadsländer.

Den enorma produktionen i de östeuropeiska länderna domineras av stora företag som till största delen tillhör globala EMS-bolag. I västeuropa domineras EMS branschen av medelstort och små lokala företag. Sverige är ett undantag med stora lokala aktörer. Diagrammet visar på x-axeln den procentuella andelen av varje lands totala EMS omsättning som tillverkas av EMS-leverantörer med omsättning > 50 miljoner euro. Längs y-axeln visas den procentuella andelen av varje lands totala EMS omsättning som produceras av globala EMS-leverantörer. Det område med cirklarna anger den totala EMS omsättningen per land. Diagrammet är förenklat och skildrar inte alla europeiska länder De globala EMS företagens dominans Tjeckien, Ungern och Polen har framgångsrikt lockat till sig globala EMS-leverantörer att investera i deras länder. Klaus Pildal Management har identifierat sju globala aktörer som dominerar EMS industrin i Tjeckien, Ungern och Polen där de står för mellan 74 och 95% av omsättningen. I västeuropa står de globala aktörerna för enbart mellan 4 och 23% av den totala omsättningen. Tysklands stora EMS-företag står för 44% av den totala tyska produktionen, som uppgår till 5,033 miljoner Euro 2008. Sverige har några få stora lokala företag som står för 65% av den totala svenska produktionen och globala aktörer står för 10%. Frankrike är tvåa bland högkostnadsländerna. Det finns många små, medelstora och stora företag som står för 37% av den totala franska EMS produktionen. Globala EMS-leverantörer står för 14% av den totala. Tjeckien är tvåa efter Tyskland i form av den totala omsättningen inom EMS-industrin. Däremot är det totala antalet anställda mycket lägre, och tjeckiska EMS-leverantörer sysselsätter färre människor än sina svenska kollegor. Uppenbarligen anpassar sig de lokala europeiska EMS-bolagen skickligt till den lokala marknadens villkor, eftersom de globala aktörerna lämnar högkostnadsländer för att istället fokusera på lågkostnadsländer. Det bör dock noteras att EMS-bolag i framför allt Sverige ökar sin andel av sina anställda i lågkostnadsländer, enligt Klaus Pildal Management.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1