Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 december 2009

Tagmaster letar extern finansiering

RFID-företaget Tagmaster söker förnyat kapital för att täcka extraordinära kostnader.

Tagmaster har under året påverkats negativt av den finansiella situationen i världen inom främst området Access medan området Transportation, där man huvudsakligen jobbar med installationer inom tågindustrin, har visat en försäljningsutveckling i linje med föregående år. Omsättningen för fjärde kvartalet beräknas uppgå till 13 – 15 miljoner SEK. Fjärde kvartalets rörelseresultat, som utan omstruktureringskostnader beräknas uppgå till 1 – 3 miljoner SEK, kommer således att försämras med knappt 4 miljoner kronor. För helåret 2009 beräknas Tagmasters rörelseresultat därför hamna i intervallet -7 till -9 miljoner kr. Bolaget genomförde under sommaren 2008 en företrädesemission. Endast 54% av emissionen, eller knappt 14 miljoner kronor, tecknades då, vilket har gjort att bolaget under större delen av 2009 tvingats nyttja den checkkredit som bolaget har hos SEB. Som en följd av ovanstående söker nu bolaget ett tillskott av kapital. Styrelsen i Tagmaster ämnar därför genomföra en nyemission för att öka bolagets aktiekapital med högst 1 100 000 kronor genom nyemission av högst 11 000 000 B-aktier. Arbetet har påbörjats och beräknas vara avslutat innan årsskiftet.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2