Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion |

Seanet har slutfört nyemission

Seanet Maritime Communications har slutfört den nyemission med företräde för bolagets aktieägare som beslutades den 13 november 2009. Nyemissionen tillför bolaget cirka 28,2 MSEK före emissionskostnader.

Seanet har under perioden 26 november - 10 december 2009 genomfört en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen tecknades till 94,7 procent, 77,3 procent med stöd av företrädesrätt och 17,4 procent utan stöd av företrädesrätt. Resterande units, motsvarande 5,3 procent av emissionen, har tecknats av det konsortium av befintliga aktieägare och externa garanter som åtagit sig att garantera nyemissionen. Emissionen är därmed fulltecknad och tillför Seanet cirka 28,2 MSEK före emissionskostnader. ”Med den genomförda kapitalförstärkningen kommer Seanet att kunna driftsätta fler fartyg, teckna och lansera fler roamingavtal samt effektivisera produktionsapparaten och marknadsföringen. Sammantaget innebär det att Seanet når rätt förutsättningar för att framöver stärka sin position på marknaden”, säger Klas Lundgren, vd Seanet. Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier med 469 530 816 aktier. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 31 836 538,25 SEK fördelat på 782 551 360 aktier. När aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på First North omkring det datum då de nya aktierna registreras på respektive tecknares VP-konto. Vid samma tillfälle beräknas teckningsoptionerna bli föremål för handel. Stockholm Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare till Seanet i samband med företrädesemissionen.

Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1