Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Swedwatch Elektronikproduktion | 17 december 2009

Bättre skyddsutrustning men olaglig övertid i mobilfabriker

Varannan mobiltelefon tillverkas i Kina. 2008 publicerade SwedWatch och makeITfair en rapport som visade på dåliga arbetsförhållanden på komponentfabriker i landet.

Ett år senare har två av fabrikerna, som tillverkar mobilladdare åt Nokia, Samsung, Motorola och LG, granskats igen. Uppföljningen visar att viktiga förbättringar har genomförts. Numera förses arbetarna med skyddsutrustning och de utbildas i hälsa och säkerhet. Men vissa problem återstår. Arbetstiderna strider fortfarande mot lokal lagstiftning och jobbsökanden måste genomgå medicinska tester under anställningsprocessen. – Produktion av elektronik är förenad med en rad hälsorisker. Lämplig skyddsutrustning och utbildning i hälsa och säkerhet är centralt för att skydda anställdas hälsa. Ägaren till dessa två fabriker har insett att satsningar inom detta område är lönsamma. Investeringarna de hittills gjort börjar nu betalas tillbaka i form av lägre olyckstal samt lägre personalomsättning, säger Henrik Fröjmark, policyhandläggare på Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete, som ingår i makeitfair. Före och efter: år 2007 arbetade de anställda utan skyddsutrustning (ovan). 2009 hade investeringar i ventilation och skyddsutrustning skett (nedan). 2007 arbetade unga kvinnor utan skyddsmasker på dessa två fabriker och de andades in hälsovådliga ångor vid arbetsstationer som saknade tillräcklig ventilation. De berättade att skär- och brännsår var vanliga i det pressade arbetstempot. Standarden i fabrikernas sov- och matsalar var oacceptabla. Sedan dess har en ny ägare tagit över fabriken och investerat 2.5 miljoner dollar för att förbättra situationen. Förbättringarna bekräftas av anställda som Makeitfair intervjuat under hösten. De uppger dock att en rad problem återstår. Klagomålen gäller olagligt många övertidstimmar med hälsoproblem som följd. Precis som 2008 tjänar arbetarna den låga minimilönen om de jobbar heltid. Det gör att de behöver sina övertidstimmar för att få ekonomin att gå ihop. Mycket övertidsarbete beror ofta på en kombination av låga löner och att kunderna både lägger och ändrar sina order i sista stund. Makeitfair rekommenderar därför mobilföretagen att ändra sina krav och sin inköpspraxis. – Om kunderna bara kräver att leverantörerna ska sänka övertiden utan att kräva högre baslöner, riskerar de att skapa en situation där anställda i slutändan får det ännu svårare att försörja sig själva och sina familjer. Levnadslöner, i stället för minimilöner, bör därför vara målet, säger Annika Torstensson på Fair Trade Center. Denna studie indikerar också att anställda diskrimineras under anställningsprocessen på grund av ålder, kön och födelseort. Dessutom utförs lagliga men etiskt tveksamma leverfunktionstester innan en person anställs. Vissa medicinska tester har länge varit obligatoriska i Kina men riskerar att leda till att de mest utsatta arbetarna diskrimineras, det vill säga migrantarbetare med dålig hälsa som är långt från sin hemort och saknar tillräckligt skyddsnät. Makeitfair rekommenderar därför mobilföretagen att arbeta med sina leverantörer tillsammans med lokala organisationer som fokuserar på denna fråga.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2