Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 december 2009

Kitron ASA förvärvar tysk EMS

Kitron ASA har förvärvat ett tyskt EMS-företag.

Den 17 december har Kitron ASA undertecknade ett avtal om köp av 100% av aktierna i Veru Electronic GmbH för 700000 euro. Slutförande av transaktionen förutsätter att en överenskommelse om skuldfinansiering uppnås. Målet är att slutföra affären i början av 2010 och göra Veru till ett helägt tyskt dotterbolag till Kitron ASA. "Det är en del av Kitron ASA: s strategi för att komma in på nya geografiska marknader", säger Roger Hovland - Corporate Vice President i Kitron ASA. Tyskland är den största EMS-marknaden i Europa, och ses som den marknad som har störst potential inom elektronik i Europa. Kitron anser också Tyskland vara det land i Europa som har störst potential för ytterligare outsourcing av elektroniktillverkning. Det tyska företaget kommer att marknadsföra hela värdekedjan i Kitron och vara lokalt center för NPI (New Product Introduction) och småskalig produktion i Tyskland. För större serier kommer Kitron använda produktionsanläggningarna i Litauen, och senare Kina, som lågkostnadsländer. Fabrikerna i Skandinavien används för produkter med en hög grad av komplexitet.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-2