Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 28 december 2009

OLED-marknaden värd 6,7 miljarder USD 2014

Marknaden för organiska ljusdioder (OLED) för belysning och bildskärmar kommer att växa från 615 miljoner USD 2008 till mer än 6700 miljoner USD år 2014 enligt undersökningsföretaget IntertechPira (Leatherhead, England). Detta motsvarar en årlig tillväxttakt på 44 procent under fem år.

Från 2009 till 2014 räknar IntertechPira att OLED-intäkter för displayer kommer att ha en årlig tillväxt på 35 procent och landa på cirka 4,7 miljarder USD. Detta kommer att ledas av aktivmatris OLED-skärmar för små bärbara produkter i början av perioden med ytterligare inkomster från aktivmatris OLED-TV senare under prognosperioden. Försäljning av OLED-belysning kommer att öka från en mycket låg nivå under 2010 med en årlig tillväxt på 112 procent till 1985 miljoner USD 2014. OLED-displayer har levererats sedan slutet av 1990-talet. Under denna period har OLED-displayer huvudsakligen tillverkats hos Asien-baserade företag i Japan, Taiwan och Sydkorea. IntertechPira menar att detta kommer att fortsätta fram till 2014 och att Kina tar en allt större roll. Europeiska företag har fokuserat på belysningstillämpningar för OLED. Intäkterna från passivmatris OLED-displayer väntas sjunka från 2009 till 2014, medan intäkter från aktivmatris OLED-skärmar växer med en årlig tillväxttakt på 42 procent, enligt IntertechPira. Marknadstillväxt för OLED-belysning inom fordonsindustrin beräknas ske senare under prognosperioden, men från 2011 till 2014 visar denna marknad en årlig tillväxt på mer än 100 procent. OLED-tekniken är mycket anpassningsbar så IntertechPira förutspår många nya tillämpningar av tekniken, bland annat tapeter med inbyggd belysning, belysta reglage och displayer, medicinska tillämpningar såsom OLED-plåster för behandling av hudsjukdomar, produktförpackningar, skyltar, prisetiketter, upplysta varningsskyltar, kläder och gratulationskort. IntertechPira är ett dotterbolag till tyska BASF.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-2