Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 januari 2010

Kan EMS-industri tillfriskna under 2010?

Högtillväxtåren för den mogna EMS-industrin är över.

Baserat på prognoserna gjorda av ledande marknadsundersökare blir den femåriga årliga tillväxttakten (CAGR) för EMS-industrin från 2008 till 2013 7,8 % enligt Electronic Trends Publications, 1,8 % enligt International Data Corp eller 0,0 % enligt Inforum. Ett genomsnitt av dessa tre prognoser ger en årlig tillväxt på endast 4,0 %. Detta är långt ifrån de goda åren i slutet av 1990-talet när EMS-industrin var Wall Streets älskling och prognoserna för industrin rutinmässigt var tvåsiffriga tal. Orsaken till avmattningen finns att söka bortom den globala ekonomiska krisen. Den nuvarande EMS-modellen har uppnått sin potential. Charlie Barnhart uttrycker det som: "Utdelningen av outsourcingen har nu betalats ut." OEM-företag som inte outsourcar har bedömt att detta är en oattraktiv lösning för dem, medan andra OEM-tillverkare har börjat återgå till egen produktion. Det sistnämnda är ännu inte en klar tendens, men innebär att vissa OEM-företag bedömer EMS-industrin som otillräcklig för deras tillverkningsbehov, oavsett orsak. Verkligheten är att den mesta elektroniktillverkningen har skett, och förmodligen alltid kommer att ske, internt hos OEM-tillverkare. Detta är uppenbart när man betänker penetrationsgraden, något som följts av industribevakare i nästan 20 år. Penetrationsgraden är en jämförelse av EMS-intäkterna med OEM-kostnaderna för sålda varor (COGS) och den har växt till omkring 20%, men verkar nu ha planat ut, oavsett EMS-expansionen till andra tjänster. Vad OEM-företagen främst outsourcat är den standardiserade delen av processen - kretskortsmontaget. Mer önskvärt för EMS-industrin är boxbuild-uppdrag, men det har blivit svårare att uppnå, och ODM-industrin har visat sig vara en stark konkurrent inom den sortens produktion, särskilt för standardiserad produkter. Både EMS-leverantörer och ODM-företag kommer att fortsätta att tjäna ett syfte inom elektronikindustrin, men deras penetration av OEM-företagens totala kostnader för sålda varor har nått en platå där marknaden troligen kommer att vara mättad om inte branschen förändras. Det finns i huvudsak tre händelser som skulle kunna bidra till att förbättra situationen för EMS-industrin, definierat i termer av högre lönsamhet: en ny "killer app", en drastisk minskning av tillgänglig kapacitet och/eller en förändring av det grundläggande utövandet av outsourcing. Nya elektronikprodukter tenderar att vara bra för EMS-industrin. Industrins tillväxt har drivits av datorer, mobiltelefoner, nätutrustning och spelkonsoler. EMS-industrin gynnas när OEM-företagen lanserar nya produkter på marknaden. Fördelarna med nya produkter kan vara betydande, men kan också bara gynna industrin på kort sikt. Elektroniktillverkningsindustrin, både EMS- och ODM-företag inkluderat, plågas av för mycket tillgänglig kapacitet. Baserat på CBA:s bedömning finns det ungefär 450-500 miljoner kvadratfot total kapacitet (som används eller inte), inklusive EMS- och ODM-företag, men exklusive Indien. Utifrån ett utgångsvärde på en miljon USD per år och tusen kvadratfot, kan industrin producera för 450-500 miljarder USD per år, men förra året genererade branschen sammanlagt enbart cirka 230 miljarder USD, enligt InForum. Överkapaciteten tillåter OEM-företagen att tillämpa prispress på industrin, och det kommer alltid att finnas någon som är villig att möta detta. Detta är den primära utmaningen för branschen, och en drastisk minskning av kapaciteten är nödvändig om industrin skall kunna förbättra sin lönsamhet. Detta kan ske genom en kombination av konsolideringar och misslyckade affärer. En förändring i OEM-företagens outsourcing är mest lovande för EMS-industrin. OEM-företagen måste fokusera mer på en riktig totalkostnadsanalys (TCO) än att bara hitta den lägsta tillgängliga arbetskostnaden. CBA har förespråkat detta synsätt i många år, och lyckligtvis börjar de kraven få gehör, men fler behöver ta detta till sig. De flesta OEM-företagen tillbringar alltför mycket internt arbete för att övervaka sin outsourcingtillverkning och mycket få vidtar nödvändiga åtgärder för att göra något åt det. Vad som förvärrar situationen är EMS-företagen praxis att försöka att differentiera sig från andra EMS-bolag genom att spendera mer tid att finjustera sitt erbjudande än att faktiskt genomföra systematiska innovationer i sina strategier och/eller tjänsteutbud. Nästan alla EMS-företag säger sig nu i huvudsak ha en kombination av följande egenskaper: - Kundfokusering/centrering - Vara proaktiva - Ha hög nivå på sitt kvalitetsarbete - God förmåga till kostnadsreduktion - Förbättrad time to market Dessa egenskaper är inte sådana att de förändra spelreglerna, utan är de minsta gemensamma nämnarna för verksamhet i alla branscher. Verkligheten är att det finns många EMS-företag som är mycket bra på tillverkning, och att det finns många innovativa OEM-företag inom alla branscher. Utmaningen ligger i skärningspunkten mellan dessa enheter. Utmaningen för industrin är att ta affärsmodellen för outsourcing till nästa nivå. Att investera i och vårda långsiktiga, ömsesidigt lönsamma affärsrelationer som bygger på verkliga företagsgemensamma och marknads-sektorspecifika uppgifter. Författare: Eric Miscoll; Charlie Barnhart & Associates Bildkälla: BMS
Annons
Annons
2021-05-27 14:20 V18.18.11-2