Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 januari 2010

Flera möjliga förändringar av ROHS

Nya EU-regler kan kräva CE-märkning för ROHS-kompatibel elektronik.

EU har antagit tre nya bestämmelser som syftar till att revidera NRF-direktivet (New Regulatory Framework) inom medlemsstaterna. De förordningar som EU antog år 2008 var alla i kraft den 1 januari 2010, och kräver en gemensam ram för marknadsföring av produkter. De nya förordningarna anger formatet för alla nya direktiv som EU har antagit och som kräver CE-märkning. CE-märkningen är obligatoriskt för många produkter som släpps ut på marknaden inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Märkningen intygar att produkten uppfyller EU:s konsumentpolitik för säkerhets-, hälso- och miljökrav. I december 2009 var ännu inte ROHS-direktivet ett CE-märkningsdirektiv. Men Europeiska kommissionens förslag om ändring av ROHS-direktivet omfattar förändringar som kan ge ROHS en ny inriktning med NRF-direktivet som kräver CE-märkning av produkter. Dessa föreskrifter syftar till en mer effektiv marknadskontroll, att göra CE-märkningen till ett varumärke för gemenskapen, och att införa gemensamma definitioner och förfaranden. Det skriver edn.com och Gary Nevison, Head of Legislation at Premier Farnell.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-1