Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 oktober 2001

Semcon sparkar och sparar

Till följd av detta måste Semcon anpassa resurserna, organisationen och kostnadsstrukturen

Marknaden för IT- och telekomtjänster fortsatte att vika under tredje kvartalet. Framförallt drabbades Semcon i norra Stockholmsregionen av en kraftigt vikande beläggning. . Ett kraftfullt åtgärdsprogram har startats. Förhandlingar har inletts med berörda fackföreningar om varsel av administrativ personal och konsulter inom IT och telekom. Åtgärderna genomförs omgående för att anpassa organisationen efter det marknadsläge som råder och för att säkra fortsatt framgång. Målet för åtgärdsprogrammet är att ge besparingar på årsbasis om minst 50 Mkr. Semcons koncernchef Hans Johansson kommenterar: - Vi agerar nu på den dystra utveckling vi ser inom IT och telekom sektorerna. Vår organisation har varit anpassad för tillväxt och scenariot är nu annorlunda, vi fokuserar på de områden där marknaden är god. Efterfrågan inom branscherna Vehicle och Medical är fortsatt god. Våra projekt inom produkt- och produktionsutveckling är till sin natur av långsiktig karaktär. Den försämrade marknaden inom IT och telekom i kombination med kostnader för de åtgärder som vidtas, belastar helårsresultatet. Detaljerad information om åtgärdsprogrammet kommer att presenteras i samband med Semcons niomånaders rapport som publiceras den 24 oktober.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1