Annons
Annons
Komponenter | 15 januari 2010

Ägaren av MVP Micro straffas för förfalskade komponenter

Den amerikanska justitieministern meddelade på onsdagen att ägaren till MVP Micro Inc., har erkänt sig skyldigt till anklagelsen om handel med förfalskade varor och står inför ett straff på så mycket som 46 till 57 månaders fängelse.

Semiconductor Industry Association (SIA) lovordar den senaste inlagan i den pågående lagföringen för personer som är inblandade i försäljningen av förfalskade halvledarprodukter. "Varumärkesförfalskning av halvledare är bedrägeri, helt enkelt. Med tanke på risken för katastrofala skador orsakade av fel i en förfalskad mikroprocessor krävs kraftfullt genomförda åtgärder för att förebygga denna typ av olaglig verksamhet”, säger SIA:s president George Scalise. Scalise säger också att försäljningen av förfalskade halvledarprodukter innebär ett särskilt hot mot kritisk infrastruktur, hälsa och säkerhet, och nationell säkerhet. "I denna tid av ständiga hot om terrorism kan vi inte ha råd att tillförlitligheten hos kritiska system äventyras genom användning av falska halvledarkomponenter," fortsätter George Scalise. "Falska halvledare är ett växande problem. Tillverkare av elektronisk utrustning kan bekämpa förfalskning genom att köpa halvledare enbart från tillförlitliga källor," slår Scalise fast. SIA har bildat en antiförfalskningsgrupp under 2006 för att ta itu med det växande problemet med förfalskade halvledare. Arbetsgruppens samarbete med US Customs and Border Protection har lett till beslag av 1,6 miljoner förfalskade halvledarkomponenter sedan november 2007. Gruppen har hjälpt polisen med att gripa misstänkta smugglare av falska halvledare.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-2