Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 januari 2010

Mer om Svensk Elektronik

Den nya branschorganisationen Svensk Elektronik samlar branschen i ny organisation.

Tiden är inne för en gemensam branschorganisation för industriell elektronik. Avståndet mellan konstruktör, tillverkare och leverantör blir mindre och integreras allt mer. Det är de tidigare branschföreningarna IM (leverantörer) och Elektronikindustriföreningen (tillverkare och konstruktörer) som nu har gått samman och bildat en gemensam förening: Branschorganisationen Svensk Elektronik. Tillsammans har de cirka 250 medlemsföretag. - ”Det här är en viktig bransch för Sverige – elektronik finns i alla slags produkter. Och mycket av det nya utvecklas i Sverige!”, säger Maria Månsson, Prevas AB, nyvald ordförande i föreningen. ”Sverige har kompetens i världsklass inom elektronik, såväl inom utveckling som produktion.” Sverige har en lång tradition av elektronik och teknik i världsklass. Svenska företag är duktiga på speciallösningar och högt tekniskt kunnande och har en kultur som gynnar kreativitet och innovation. Svenska företag har sina styrkor i flexibilitet, specialistkompetens och pålitlighet. - ”Självklart kan vi ha framgångsrik produktion i Sverige. Vi har hög kompetens, är duktiga och pålitliga. Och vi ska inte glömma den fördel vi har av det faktum att Sverige är ett stabilt land, både ekonomiskt och politiskt. Men som alltid är olika faktorer som avgör vad som är bäst i det enskilda fallet. Många menar att Sverige bäst passar för tillverkning av komplicerade komponenter och små serier. Men även stora serier kan läggas här hemma. Med rätt konstruerad produkt och automatiserad tillverkning står sig Sverige väl i konkurrensen,” säger Maria Månsson. Med en gemensam branschorganisation vill man få en starkare röst utåt samt stärka den egna verksamheten och skapa kreativa samarbeten och affärer. Genom att förena olika kompetensområden kan man öka konkurrenskraften. Viktiga frågor för föreningen är även kompetensförsörjningen, att få ungdomar att söka sig till elektronikbranschen, samt att bevaka alla de många lagar och direktiv som tillkommer i branschen. För Branschorganisationen Svensk Elektronik är 2010 ett särskilt bra startår med tanke på att det nya branscheventet har premiär i år. Den nysatsning som branschen själva har skapat: S.E.E. – Scandinavian Electronics Event hålls på Stockholmsmässan 13-15 april 2010. - ”Vi har alla möjligheter att göra år 2010 till ett riktigt Elektronik-år! ”, säger föreningens vd Lena Norder.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2