Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Stefan Posner Elektronikproduktion | 25 januari 2010

Enfiro skall hitta bättre flamskydd

Stefan Posner, miljökemist på Swerea IVF, arbetar i ett internationellt projekt för att ta fram flamskyddsmedel som inte innehåller brom eller klor, till bland annat mönsterkort.

Swerea IVF deltar i EU-projektet Enfiro (Life Cycle Assessment of Environment-Compatible Flame Retardants) som undersöker hur alternativa halogenfria flamskyddsmedel fungerar i kommersiella slutapplikationer från vaggan till graven. Projektet har en budget på tre miljoner euro och skall vara klart i september 2012. Målet är att finna tekniskt, ekonomiskt samt miljö- och hälsomässigt bättre flamskyddsmedel. Stefan Posner understryker att utfasning av befintliga flamskyddsmedel ska ske på kommersiella grunder, det vill säga vara ekonomiskt försvarbart. Typiska krav på flamskyddsmedel är att de skall vara termiskt aktiva strax innan och när det brännbara materialet sönderfaller, de får inte generera toxiska gaser utöver det som bildas när det brännbara materialet sönderfaller och inte öka rökgastätheten hos det brinnande materialet. Det ska inte heller orsaka korrosion, men vara åldrings- och ljusbeständigt, samt motstå hydrolys. Trots dessa krav finns det ett stort antal kandidater som ersättning till dagens flamskyddsmedel, och en del ser mycket lovande ut när de vägs mot kravspecen. Av de cirka tio mest lovande kandidaterna är hälften organiska och hälften oorganiska, rapporterade Stefan Posner på Swerea IVF:s seminarium om kemikalier i elektronik i Göteborg i onsdags.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-23 13:52 V14.6.1-2