Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 januari 2010

Ny teknik för att hitta falska komponenter

Sonoscan expanderar sitt program för identifiering av förfalskade komponenter.

Sonolab, applikationslaboratorium hos Sonoscan, har nyligen utvecklat en analysmetod som detekterar 25 olika funktioner och egenskaper hos plastkapslingen hos integrerade kretsar för att avslöja varumärkesförfalskade kretsar. "Ökningen av användbara verktyg är ett resultat av vår växande erfarenhetsbas för att att separera varumärkesförfalskade komponenter från originalkretsar”, säger Sonolabs chef Ray Thomas. Att identifiera en förfalskad komponent kan vara enkelt, tillägger han, men är ofta mer komplext. En del av problemet är att förfalskarna blir skickligare på att efterlikna äkta komponenter. Att mäta två eller tre parametrar kan indikera att en krets är äkta eller falsk, men en meny med 25 mätvärden gör det mycket lättare att göra tydliga avgränsningar. "Att identifiera förfalskade kretsar kan omfatta flera discipliner - optisk inspektion, akustisk avbildning och ibland röntgen”, säger Ray Thomas. "Akustiska bilder är särskilt övertygande, eftersom de har möjlighet att se funktioner som är svåra att imitera och kan kontrollera materialegenskaper som akustisk impedans, fyllnadspartikeldistribution och förbindningsintegritet." I denna akustisk bild på två D-paks är den diamantformade delen kiselkretsen, fogat till det rektangulära substratet. I den falska kretsen till vänster, är kretsen roterad ur sitt rätta läge. Den är också närmare den nedre kanten av substratet än den äkta till höger. Den äkta till höger är centrerad och inpassad, vilket visar att den förfalskade kretsen har tillverkats av en annan leverantör eller i en annan process.
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-1