Annons
Annons
Embedded | 27 januari 2010

Data Respons optimistiskt trots röda siffror

Data Respons ser förbättring av marknaden efter ett tufft 2009.

- 2009 har varit ett utmanande år, men mot slutet av året har vi sett tecken på förbättring. Detta bekräftas av den ökande orderingången i alla länder. Under året har vi också genomfört en rad åtgärder och är idag ett mer effektivt och fokuserat företag, vilket ger anledning till optimism inför framtiden, säger vd Kenneth Ragnvaldsen i Data Respons ASA. Koncernens rörelseresultat för fjärde kvartalet landade på 170,8 MNOK en minskning med 31% från fjärde kvartalet förra året. Rörelseresultat (EBITDA) blev 4,1 MNOK och EBIT slutade på 2,1 MNOK. Orderingången var 182 MNOK. Kassaflödet från rörelsen uppgick till -0,3 MNOK under kvartalet. Koncernens rörelseresultat för 2009 blev 726,1 MNOK, en minskning med 11% jämfört med 2008. Rörelseresultat (EBITDA) hamnade på 14,4 MNOK justerat för engångskostnader kostnader från Q2/2009 på 35,0 MNOK. Kassaflödet från rörelsen var positivt med 3,8 MNOK under 2009. Orderstocken var 425 MNOK i slutet av 2009. Fler beställningar - Från tredje till fjärde kvartalet ökade orderingången med 58 procent till 182 MNOK. I början av 2010 ser vi också att prospektlistan för större och långsiktiga kontrakt ökar, säger Kenneth Ragnvaldsen. Detta ger en indikation på att förhållandena på marknaden är på bättringsvägen. Ökad outsourcing - Nu när marknaden är bättre kommer vi att se ökade investeringar i utveckling och nya möjligheter, samtidigt som man fokuserar på att hålla kostnaderna under kontroll, säger Kenneth Ragnvaldsen. Därför tror jag att många kommer att välja att ingå strategiska partnerskap för utveckling och leverans, istället för att göra allt själva. Data Respons är mycket väl positionerat i förhållande till detta med hela försörjningskedjan och kostnadseffektiva lösningar som hjälper kunderna att bli mer konkurrenskraftiga Förnyad optimism - Under 2009 genomförde vi en rad åtgärder som gör oss mer effektiva och fokuserade, och har därmed stärkt vår konkurrenskraft. Vi förväntar oss lönsam tillväxt under 2010, avslutar Kenneth Ragnvaldsen.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-2