Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 januari 2010

Bättre än vänta för Autoliv

Försäljning och marginal klart bättre än väntat för Autolivs fjärde kvartal.

För perioden oktober-december 2009 rapporterar bilsäkerhetskoncernen Autoliv en försäljning på 1.675 MUSD, en rörelsemarginal på 10,8% före omstruktureringskostnader och ett kassaflöde på 179 MUSD före finansiering. Utfallet var bättre än prognosen, främst beroende på högre försäljning och Autolivs omstruktureringsåtgärder. Rörelsemarginalen före omstruktureringskostnader var den högsta sedan det andra kvartalet 2000. Jämfört med samma kvartal 2008 steg den rapporterade försäljningen med 40% och den organiska försäljningen med 26% vilket var 8 procentenheter mer än världsproduktionen av bilar. Inklusive avgångsersättningar och andra omstruktureringskostnader på 71 MUSD uppgick rörelseresultatet till 110 MUSD, rörelsemarginalen till 6,6%, resultatet före skatt till 98 MUSD, nettoresultatet till 61 MUSD och vinsten per aktie till 0,68 USD. Omstruktureringskostnader minskade vinsten per aktie med 0,71 USD. Verksamheten genererade ett kassaflöde på 249 MUSD jämfört med 188 MUSD för samma kvartal 2008. Även för helåret 2009 rapporterar Autoliv en vinst. Detta trots omstruktureringskostnader på 133 MUSD och 25% lägre bilproduktion på koncernens största marknader; Västeuropa och Nordamerika. Nettoresultatet uppgick till 10 MUSD och vinsten per aktie till 0,12 USD. Under 2010 beräknas den rapporterade försäljningen öka med mer än 70% i det första kvartalet och med 15-20% under helåret. En rörelsemarginal på ca 8,5% förväntas för kvartalet och för helåret en rörelsemarginal i linje med koncernens långsiktiga mål på 8-9%.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2