Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Vis-U-Etch-system på etslina hos Cogra Mönsterkort | 02 februari 2010

Cogra investerar i mönsterkortproduktion

Mönsterkorttillverkaren Cogra Pro AB i Älvängen utanför Göteborg investerar i ny produktionsutrustning. Under januari månad har företaget uppgraderat sin nuvarande etslina med en Vis-U-Etch från Oxford V.U.E., Inc.

Etsning av ytterlager på mönsterkort sker ofta i sur miljö där koppar(2)klorid etsar bort den metalliska kopparen från mönsterkorten och bildar koppar(1)klorid. Denna återvinns i processen genom att tillföra saltsyra och väteperoxid så att koppar(2)klorid återbildas. Kemikalierna är aggressiva och saltsyran ångar mycket. I Vis-U-Etch-systemet så ersätts väteperoxiden med natriumklorat. Betydligt mindre saltsyra går åt och processen går att styra mycket noggrannare. En optisk cell styr processen mot färgförändringen i etsvätskan, för att hela tiden hålla etsförmågan på optimal nivå. Processen blir luktfri, etshastigheten ökar och finare ledarbredder kan etsas. Kemikalierna är också mindre aggressiva mot utrustningen. Processen kan även ersätta alkalisk ets, med ammoniak och ammonuimsulfat, vilket har skett i Cogras fall. När etsvätskan så småningom måste bytas säljs den oftast, eftersom det är förhållandevis lätt att återvinna den dyra kopparen i den. Cogra kommer att göra fler investeringar under 2010 då företaget ser en stadigt ökande efterfrågan på prototyper och snabbserier.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2