Annons
Annons
Annons
Annons
Embedded | 04 februari 2010

Enea klarade 2009 hyfsat

Eneas omsättning minskade med 15 procent under 2009 vilket främst berodde på minskade royalties från telekomkunder, samt en vikande efterfrågan på konsulttjänster. Resultatet förbättrades däremot under året från en förlust under första kvartalet till en rörelsemarginal på 8,5 procent före engångsposter för fjärde kvartalet.

Eneas vd Per Åkerberg skriver i en kommentar: ”För Enea har 2009 varit ett omställningsår. Under första kvartalet redovisade Enea en förlust. Det följdes av en rad åtgärder såsom en ny fokuserad strategi och ett omfattande omstruktureringsprogram för att få ner kostnaderna. Programmet är nu avslutat och de sista omstruktureringskostnaderna tagna i fjärde kvartalet. Fjärde kvartalet var ett kvartal med blandat resultat. Intäkterna minskade med 23 procent för kvartalet främst p.g.a lägre omsättning än väntat på konsultsidan. Rörelseresultatet har däremot visat upp en stabil utveckling de senaste kvartalen och under fjärde kvartalet uppgick rörelsemarginalen före engångsposter till 8,5 procent. För helåret minskade omsättningen med 15 procent. Den lägre omsättningen påverkade även vinsten som blev sämre än föregående år. Vi lyckades dock vända den negativa trenden i början på året till en vinst på helårsbasis före engångsposter. Vi avslutade året i positiv anda med att vinna vår största affär någonsin. Ett globalt finansföretag valde Enea som leverantör av programvara och konsulttjänster till ett värde av 37 mkr.” Fjärde kvartalet Nettoomsättning 195,1 (252,0) mkr.  Intäkter för affärsområdet Software 91,0 (108,5) mkr.   Intäkter för affärsområdet Consulting 113,6 (168,0) mkr.  Rörelseresultat 13,1 (23,4) mkr.   Rörelsemarginal före engångsposter 8,5 (9,3) procent.  Resultat efter skatt 14,9 (31,8) mkr.  Kassaflödet från den löpande verksamheten 35,9 (30,5) mkr.  Resultat per aktie 0,85 (1,76) kr. Januari - december Nettoomsättning 777,7 (917,6) mkr.   Intäkter för affärsområdet Software 339,7 (378,1) mkr.  Intäkter för affärsområdet Consulting 488,0 (615,9) mkr.  Rörelseresultat  -4,1 (73,1) mkr.   Rörelsemarginal före engångsposter 4,9 (8,0) procent.  Resultat efter skatt 4,2 (88,3) mkr.  Kassaflöde från den löpande verksamheten 70,3 (81,7) mkr.  Resultat per aktie 0,24 (4,90) kr.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2