Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 februari 2010

Nokia planerar att minska med 285 i Salo

Nokia planerar att rationalisera driften vid fabriken i Salo för att säkerställa produktionen för smartphonemarknaden. Planerna kommer att beröra 285 anställda - främst inom produktionen.

Den planerade nya inriktningen för Salo förväntas påverka högst 285 anställda i produktionen och tillhörande stödfunktioner. Idag sysselsätter Nokias Saloanläggning cirka 2 200 personer. Nokia kommer att stödja alternativa lösningar, exempelvis för att hitta nya positioner på Nokia för så många anställda som möjligt. Nokia kommer att inleda överläggningar med arbetstagarrepresentanterna om planerna, inklusive diskussioner om ett paket för frivillig avgång. "Salo är en avgörande del av Nokias globala tillverkning. Planer som innebär ändringar av antalet anställda är alltid smärtsamma, och de påbörjas först efter noggrant övervägande. Men dessa planer ska säkerställa anläggningens framtida konkurrenskraft”, säger Juha Putkiranta, Senior Vice President, Markets, Nokia.
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-1