Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 februari 2010

Avancerad kretskortskonstruktion på S.E.E. 2010

För elektronikmässan S.E.E. 2010, den 13-15 april, har projektledarna för Stockholmsmässans 8-åriga ”Live Production”-aktivitet, Lars Wallin och Lars-Gunnar Klang, konstruerat det mest avancerade kretskortet hittills.

Kortet är bestyckat med avancerade komponenter som POP (Package On Package), stora BGA:er och kluriga QFN (Quad Flat No lead) samtliga med en Daisy Chain-loop plus ett självtestande område för SM i Handlödning. Mycket av den elektronik som idag och i morgon utvecklas inom branscher som telekom, fordon, industri, medicin och militär står inför höga krav på både kvalité och tillförlitlighet. Detta ställer krav på att hela elektronikproduktionskedjan arbetar synkroniserat och i harmoni med gällande regler och standarder samt kan ta till sig de ständigt nya rön som utvecklas i världens elektronikindustri. Ett av problemen med att erhålla en hög tillförlitlighet och kvalité är att det råder en mycket stor gråzon om vad som verkligen är bra eller mindre bra och de empiriska produktionstester som genomförs av individuella företag är nästan till 100% konfidentiella och därmed ej tillgängliga för alla. Denna brist på öppenhet om vilka problem som kan uppstå och bör undvikas i hela elektronikproduktionskedjan är huvudsyftet för årets aktivitet på ”Live Production” aktiviteten på S.E.E. 2010. På samma kretskort har ett speciellt område avsatts till komponenter till den nya aktiviteten SM i Handlödning där alla som önskar testa sin lödförmåga kan anmäla sig till Lars-Gunnar Klang. Lars Wallin om komponentvalet: ”I tidigare upplagor av ”Live Production” har kretskorten som producerats varit totalt ”Dummy” vilket medfört att det varit lite chansartat att hitta eventuella avbrott och kortslutningar, denna brist har i årets version undvikits genom att alla aktiva komponentkapslar har köpts och caddats in med en så kallad Daisy Chain kedja vilket kan underlätta felsökning och efterkommande placering av snittprov. På ca hälften av alla kretskort kommer det att bli premiär för montering och lödning av en POP-krets för att alla besökare skall ha möjligheten att ”Live” beskåda denna nymodighet.” ”Deltagarna i SM Handlödning kommer att mötas av Hålmontering i form av en 10 polig kontakt och Ytmontering av en SOIC16 samt diverse chipkomponenter. Utmaningen blir att i ett första steg montera bort komponenterna och därefter sätta dit nya allt under tidspress på ”Live Production”-scenen och inför alla mässbesökarena. Alla komponenter är elektriskt anslutna och resultatet kan med en enkel anslutning till kraftaggregat direkt ses i form av gröna och röda lysdioder. Därefter kommer alla lödfogar att optiskt inspekteras enligt IPC klass 2 av en certifierad IPC CIS/CIT operatör. Sista kriteriet, efter funktion och tillförlitlighet, är snabbhet, det vill säga kortast tid”, säger Lars-Gunnar Klang om komponenterna för SM i handlödning För bild på kretskortet, Klicka här
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-21 17:52 V15.3.3-1