Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 februari 2010

Förlustår för Note

Rörelseresultatet 2009 för Note slutade på -90,8 MSEK.

Notes nye tillförordnade vd och koncernchef, Göran Jansson, kommenterar: ”När finanskrisen drabbade världen under hösten 2008 förändrades våra förutsättningar i grunden. Alla bransch- och kundsegment påverkades i stort sett samtidigt och på kort tid minskade volymerna i våra pågående uppdrag. Därtill fick vi en strukturell utmaning då vår största kund inom Telecom beslutade att ändra sin produktflora. Sammantaget minskade vår omsättning under 2009 med nästan 30% till 1 200 (1 709) MSEK jämfört med året innan. Våra motåtgärder i lågkonjunkturen är kraftfulla. Vi har skurit ned våra kostnader rejält och fortsatt processen med att flytta arbetsintensiva tillverknings- och inköpstjänster till koncernens enheter i lågkostnadsländer. Vid årets slut återfanns ungefär 2/3-delar av våra medarbetare i lågkostnadsländer jämfört med cirka 1/3-del för två år sedan. Finanskrisen påskyndade denna radikala förändring av vår kostnadsstruktur.” Notes bokslutskommuniké 2009 Finansiell utveckling januari-december • Försäljningen minskade med 30% till 1 200,1 (1 709,5) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till -90,8 (-3,8) MSEK, i resultatet ingår kostnader av engångskaraktär om 63,7 (48,7) MSEK • Rörelsemarginalen uppgick till -7,6% (-0,2%) • Resultat efter finansnetto uppgick till -97,9 (-14,4) MSEK, i resultatet ingår kostnader av engångskaraktär om 63,7 (48,7) MSEK • Resultat efter skatt uppgick till -81,0 (-13,1) MSEK, vilket motsvarar -8,42 (-1,36) SEK/aktie • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 23,9 (25,1) MSEK, vilket motsvarar 2,48 (2,61) SEK/aktie • Utdelning – styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2009 Finansiell utveckling oktober-december • Försäljningen minskade med 30% till 291,5 (414,5) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till -2,7 (-47,9) MSEK, i resultatet ingår kostnader av engångskaraktär om 0,0 (48,7) MSEK • Rörelsemarginalen uppgick till -0,9% (-11,6%) • Resultat efter finansnetto uppgick till -4,2 (-50,4) MSEK i resultatet ingår kostnader av engångskaraktär om 0,0 (48,7) MSEK • Resultat efter skatt uppgick till -9,9 (-36,6) MSEK • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 14,2 (-6,2) MSEK
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1