Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 februari 2010

Note: Ytterligare strukturanpassningar i Sverige och Internationellt

Som ett led i den fortsatta strukturomvandlingen har en översyn av koncernens enheter inletts hos kontraktstillverkaren Note.

Notes kompetens inom marknadssegmentet ”high mix/low volume” ska utnyttjas bättre. Målsättningen är att under 2010 vidta besparings- och effektiviserings- åtgärder som ger en positiv resultateffekt om minst 50 MSEK mätt som årstakt. Som en del i programmet kommer en ytterligare koncentration ske av NOTEs tillverkande enheter, såväl i Sverige som internationellt. Kostnaden för åtgärdsprogrammet beräknas till cirka 45 MSEK och kommer att belasta resultatet under första kvartalet 2010.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-2