Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 februari 2010

Minskande förlust för Haldex

Haldex redovisar en förlust före skatt på 33 miljoner kronor för sista kvartalet 2009. Sista kvartalet 2008 var förlusten 262 miljoner kronor.

Haldex, som levererar fordonskomponenter, klarade 2009 med en betydligt mindre förlust än året före. Haldex hade 2009 en omsättning på 5,6 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till cirka 4 300 personer. Helårsresultatet för Haldex 2009: • Omsättningen uppgick till 5 622 MSEK (8 403). Valutajusterat minskade omsättningen med 39 %. Det avslutande kvartalet 2009 var det första kvartal vars omsättning var högre än det föregående sedan konjunkturnedgången startade i mitten av 2008. • Resultatet efter skatt uppgick till 75 MSEK (-43). Resultat per aktie uppgick till 2:40 SEK (-1:25). • Rörelseresultat och rörelsemarginal uppgick till 155 MSEK (92) respektive 2,8 % (1,1). • Justerat rörelseresultat och justerad rörelsemarginal uppgick till -79 MSEK (181) respektive -1,5 % (2,5). • Kassaflödet uppgick till 847 MSEK (857), vilket tillsammans med nyemissionen minskade nettoskulden till 985 MSEK(2 323).
Annons
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-2