Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 16 februari 2010

Addtech halverar vinsten

Vikande omsättning och halverat resultat i Addtechs delårsrapport för perioden 1 april - 31 december 2009 (9 månader).

”Efterfrågan från nordiska tillverkningsföretag på koncernens produkter och lösningar var låg fram till och med slutet av det andra kvartalet då en förbättring skedde. Under det tredje kvartalet fortsatte efterfrågan att förbättras, framförallt inom de svenska verksamheterna. Koncernens verksamheter inriktade mot medicinteknik och energirelaterade marknadssegment samt mot sjukvården har haft ett stabilt affärsläge under hela perioden. I de verksamheter som fortfarande upplever ett ansträngande affärsklimat arbetar koncernen vidare med effektiviseringsåtgärder”, skriver Addtechs vd och koncernchef Johan Sjö i en kommentar. Nettoomsättningen minskade med 20 procent till 2 709 MSEK (3 388). Rörelseresultatet minskade med 50 procent till 150 MSEK (301). Under tredje kvartalet minskade nettoomsättningen med 21 procent till 933 MSEK (1 178) och rörelseresultatet med 38 procent till 55 MSEK (88). Resultatet efter finansiella poster minskade till 139 MSEK (293) och resultatet efter skatt uppgick till 102 MSEK (220). Vinst per aktie uppgick till 4,50 SEK (9,80). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 6,75 SEK (13,60). Kassaflödet från rörelsen uppgick till 243 MSEK (212). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 15,25 SEK (15,60). Koncernens finansiella nettoskuld exklusive pensionsskuld minskade under den senaste tolvmåndersperioden med 226 MSEK till 28 MSEK (254). Avkastningen på eget kapital uppgick till 19 procent och soliditeten var 40 procent.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-21 17:52 V15.3.3-1