Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 februari 2010

Lean kan hämma kreativiteten

Lean har genom åren hjälpt små och stora företag att bli mer effektiva med produktion av varor och tjänster. Men Lean innebär inte bara fördelar när det tillämpas på utvecklingsarbete, varnar Margareta Norell Bergendahl, professor i integrerad produktutveckling på KTH.

"Rationalisering är alltid bra, rätt tillämpad är Lean oomtvistlig. Men Lean säkerställer inte att företag gör rätt sak", säger Margareta Norell Bergendahl. Hon påpekar att det är alltför vanligt att företag tillämpar Lean alltför oreflekterat. Det kan resultera i en hel del problem. "Bestämmer företaget sig för att applicera Lean på organisationen utan eftertanke kan det förlora förmågan till framsyn och att se vilka svagheter som finns, till exempel att se när marknaden förändras. Det kan också resultera i ett dåligt idéflöde", säger Margareta Norell Bergendahl. Med det menar hon att företaget ska våga ge utrymme för kreativitet. Att man inte ska försöka sig på att optimera kreativitetsprocessen. Detta ligger i linje med Leans filosofi, som förespråkar att outnyttjad kreativitet är ett av åtta sätt som bolag slösar med sina resurser. "Att begränsa kreativt idéarbete är också resursslöseri. Tar man inte vissa risker, tar man inga stora steg framåt", säger Margareta Norell Bergendahl. Hon tillägger att Lean inte är en snabb lösning, och att de anställda måste tillåtas att "slacka". Konsten är att balansera Lean med att parallellt bygga ett kreativt klimat med allt var det innebär, till exempel tillräckligt med tid och rätt att misslyckas. "Genom Lean blir företag duktiga på att banta arbetsprocesserna. Men se upp för att svälta organisationen. Man talar ibland om anorektiska företag", säger Margareta Norell Bergendahl.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1