Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 17 februari 2010

Tufft 2009 för OEM International

Dagens bokslutskommuniké från OEM International visar på 24 % sämre omsättning för 2009 och ett år med betydlig sämre lönsamhet.

Bokslutskommuniké 2009 FJÄRDE KVARTALET: · Orderingången uppgick till 343 MSEK (377) · Omsättningen uppgick till 339 MSEK (449) · Resultat före skatt uppgick till 15 MSEK (35) · Resultat efter skatt uppgick till 9,5 MSEK (32) · Resultat per aktie uppgick till 0,42 kr (1,38) HELÅRET 2009: · Orderingången uppgick till 1 283 MSEK (1 639) · Omsättningen uppgick till 1 331 MSEK (1 660) · Resultat före skatt uppgick till 62 MSEK (157) · Resultat efter skatt uppgick till 43 MSEK (117) · Resultat per aktie uppgick till 1,86 kr (5,05) · Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kr per aktie (3,00) OEM Internationals vd och koncernchef Jörgen Zahlin, skriver i en kommentar: Efterfrågan har under fjärde kvartalet förbättrats något jämfört med andra och tredje kvartalet, men jämfört med föregående år minskade omsättningen med 24 %. Borträknat den minsta divisionen, Production Technology, som har haft svag omsättning under hela 2009, minskade omsättningen under fjärde kvartalet med 11 %. För division Automation, som är det största området inom koncernen, har efterfrågan ökat de senaste kvartalen medan division Components efterfrågan varit stabil. Orderingången har sedan mitten av tredje kvartalet överstigit faktureringen vilket är ytterligare en positiv signal. Sammantaget för året har den lägre efterfrågan gjort att omsättningen minskat med 22 %. Borträknat förvärv och valutaeffekter är minskningen 29 %. Det omfattande arbetet med att anpassa kapaciteten till den lägre efterfrågan har gjort att rörelsemarginalen ändå uppgår till 5 %. Om alla kapacitetsanpassningar hade haft full effekt under året hade rörelsemarginalen uppgått till 7,5 % vilket kan jämföras med föregående års 10 %. Förvärvsambitionen under det gångna året har, trots en hel del aktiviteter, endast resulterat i ett par mindre affärer. Förutsättningarna för förvärv har varit begränsade beroende på internt förändringsarbete och på rådande prisförväntningar. Vi bedömer att förutsättningarna har förbättrats och kommer att höja förvärvsambitionerna under 2010.
Annons
Annons
2021-05-27 14:20 V18.18.11-1