Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 februari 2010

Röda siffror för Partnertech

Partnertech rapporterar förlust och något mindre omsättning 2009. Under det tredje och fjärde kvartalet har bolaget också mött utmaningar inom komponentförsörjningen.

Partertechs vd och koncernchef Rune Glavare skriver i en kommentar: ”Efter en stark avslutning på det tredje kvartalet har försäljningsvolymerna under årets sista månader återgått till de nivåer som vi haft under det andra och större delen av det tredje kvartalet. Konjunkturläget under året har inneburit att vi fått anpassa kapacitet efter marknadens behov, men de tidigt påbörjade strukturåtgärderna har fört det positiva med sig att vi varit bättre rustade att fortsätta det arbetet under konjunkturnedgången.” PartnerTechs Bokslutskommuniké 2009 FJÄRDE KVARTALET 2009 • Nettoomsättningen uppgick till 556,1 MSEK (651,2) • Rörelseresultatet uppgick till 1,5 MSEK (19,4) • Resultatet efter skatt uppgick till -4,7 MSEK (6,6) • Resultatet efter skatt per aktie blev SEK -0,37 (0,52) • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 31,3 MSEK (22,9) HELÅR 2009 • Nettoomsättningen uppgick till 2 148,0 MSEK (2 529,0) • Rörelseresultatet uppgick till -3,5 MSEK (28,5) • Resultatet efter skatt uppgick till -21,5 MSEK (5,2) • Resultatet efter skatt per aktie blev -1,70 SEK (0,41) • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 26,6 MSEK (56,1) • Soliditeten ökade till 41,5 procent (39,6) • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2009 (0 kronor 2008).
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-2