Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 02 mars 2010

Elektronikproduktion ned 14%

Teknikföretagen har redovisat en rapport över nedgången inom de olika industrisegmenten för 2009. Produktionsvolymen inom tele, elektronik och instrument minskade med 14 procent.

I början av februari presenterade Statistiska Centralbyrån siffror för produktionsutvecklingen för 2009. Totalt minskade produktionen för teknikföretag i Sverige med 29 % i volym för 2009. Teknikföretagen hade räknat med en tillbakagång på 30 % och utfallet blev alltså ungefär som förväntat. I december i fjol gick produktionsnivån dessvärre ner ytterligare jämfört med november för teknikföretag i Sverige och nådde den lägsta nivån sedan hösten 1996. Trots att en hel del annan konjunkturinformation som orderingång, ränteläge, ledande indikatorer m.m. signalerat en förestående uppgång har aktiviteten ännu inte tilltagit i någon större omfattning. Positivt i december 2009 var att nedgångstakten inte var lika kraftig som tidigare. Jämfört med december 2008 gick volymen tillbaka med 17 %. Detta beror på att tillbakagången under slutet av 2008 var betydligt mer omfattande än under slutet av 2009, vilket ger s.k positiva statistiska baseffekter. Läget i december var svagt i maskinindustrin. Här gick produktionsnivån tillbaka jämfört med november i fjol och nådde därmed den lägsta nivån sedan 1994. I metallvaruindustrin var produktionsnivån oförändrad jämfört med november i fjol. Bilindustrin rapporterade lite starkare produktionssiffror jämfört med november. Här har produktionsnivån tilltagit svagt under loppet av 2009 och var något högre jämfört med första kvartalet i fjol. Produktionsvolym teknikföretag Sverige 2009. Årlig procentuell förändring Teknikföretag totalt -29 % Metallvaror -28 % Tele, elektronik och instrument -14 % Elmaskiner och elapparater -11 % Maskinindustri -35 % Motorfordon -49 % Teknikföretagen förväntar sig att produktionsnivån inte minskar ytterligare från den låga nivån i december. Å andra sidan förväntas inte heller något stark acceleration uppåt. Efterfrågan är fortfarande begränsad och den bedömning man gjorde i höstas med en mer begränsad ökning i produktionsvolymen på 2 % för 2010 kvartstår.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2