Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 mars 2010

Bör Apple ta ansvar för mänskliga rättigheter på Foxconn?

Charlie Barnhart från Charlie Barnhart & Associates LLC (CBA), har skrivit en artikel om det oacceptabla i att en del OEM-företag inte tycks bry sig om mänskliga rättigheter hos sina EMS-leverantörer i lågkostnadsländer.

Vår förra artikel (som kan läsas på evertiq.com) om Apples leverantörsproblem framkallade några intressanta kommentarer. De flesta stödde oss, men inte alla. En läsare tyckte att Apples "... nästan 25 miljarder USD i kassan, en omsättning på nästan 50 miljarder USD och vinstmarginal över 20 %..." på något sätt motsäger vår kommentar. "Jag skulle vara mycket skeptisk till en analys som kräver kompromisser vad gäller tid, pengar och potentiella varumärken för att kunna behålla den uthållighet som motiveras av prisfördelen från dessa, geografiskt avlägsna, så kallade låglöne- och kostnadseffektiva produktionslösningar." Hmm, eftersom läsaren säkert redan visste att vi känner till de här siffrorna förefaller det som hans utgångspunkt var att ändamålet (i detta fall Apples ekonomiska resultat) helgar medlen. Ett intressant perspektiv och kanske ett som är i stort sett anammat i dagens sekulära, ohämmade företagsklimat. Men för att undanröja alla oklarheter om vår åsikt vill vi påpeka att slavhandeln i New England också var en oerhört framgångsrik kommersiell verksamhet. Som historikern Douglas Harper förklarar: "Slavar kostade motsvarande 4 £ eller 5 £ i rom eller stångjärn i Västafrika, och såldes i Västindien år 1746 för 30 £ till 80 £. New Englands driftighet gjorde rom billigt - produktionskostnaden var så låg som 5 ½ pence per liter. I samma anda av amerikansk sparsamhet visade beräkningarna att ett slavskepp var mest lönsamt med endast 3 fot och 3 tums vertikalt utrymme för ett däck och 13 tums bredd per slav, så den mänskliga lasten packades noga som skedar i ett besticketui." Och eftersom vi har en uppförandekod för leverantörer, som säkerställer att leverantörer till elektronikindustrins OEM-företag följer miniminormer för att undvika kränkningar av mänskliga rättigheter och att sådana som Apple inte bryter mot lokal arbetsrätt och att de kräver av sina leverantörer "att de måste värna om mänskliga rättigheter [för arbetstagare] och behandla dem med värdighet och respekt som erkänns av det internationella samfundet "- blir vi fortfarande bestörta över alla de nyheter som motsäger detta ..." Har Apple verkligen förstått hur viktiga dessa frågor är för sin kundbas och dess image som ett populärt, socialt ansvarstagande ledande företag?" Vi rekommenderar Apple och andra kunder till Foxconn att bedriva leverantörsrevisioner. Men vad händer när leverantörer som Foxconn, säkerligen en av de mest hemlighetsfulla, minst öppna organisationer på planeten, blir ertappade med att bryta mot uppförandekoden flera gånger, och ansträngningarna från OEM-kunderna inte verkar lyckas förändra det långsiktiga beteendet. Bör OEM-företagen ställas till svars inför den allmänna opinionen? Vi anser att detta redan sker, vilket framgår av artiklar i sociala medier från användargrupper, och fansidor, liksom i artiklar i Washington Post och andra nationella media. Vår slutsats är att om Apple och andra OEM-företag inte har modet att bryta med företag som Foxconn som inte följer normerna för mänskliga rättigheter, och flytta sin produktion till anständiga företag (även om priserna då går upp), då förtjänar de att se sin mest värdefulla tillgång, sitt varumärke, bli utskämt! Som Warren Buffet en gång uttryckte det, "Det tar 20 år att bygga upp ett rykte och fem minuter för att förstöra det." Vi tror inte det finns några ”om”, ”och”, eller ”men”. Ett OEM-företag menar antingen allvar med Corporate Social Responsibility, eller också inte. Författare: Charlie Barnhart från Charlie Barnhart & Associates LLC (CBA).
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2