Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 mars 2010

Leab ökade sin marknadsandel

Leab klarade sig bättre än branschen i stort. Koncernen lyckades behålla lönsamheten på samma nivå som rekordåret 2008 även om försäljningen minskade med 14 %.

2009 har varit ett tungt år för elektronikbranschen och svensk EMS-industri. Flera svenska kontrakstillverkare har haft stora ekonomiska svårigheter och försäljningen i svensk EMS-industri minskade med ca 25 %. Leab klarade sig bättre än branschen i stort. Koncernen lyckades behålla lönsamheten på samma nivå som rekordåret 2008 även om försäljningen minskade med 14 %, skriver Leab i ett pressmeddelande. För hela Leab Group minskade försäljningen med 60 MSEK till 351 MSEK under 2009. Rörelseresultatet beräknas till 21 MSEK, vilken innebär en rörelsemarginal i nivå med 2008. - Våra uppskattningar gör gällande att svensk EMS-industri har minskat med 5-10 % sedan 2004, säger Leabs VD Martin Linder. Från 2004 till 2008 växte branschen med ca 25 % men hela den ökningen och lite till har raderats ut under 2009. I det perspektivet tycker jag att vi får vara mycket nöjda med att ha ökat omsättningen med nästan 80 % sedan 2004 och samtidigt varit lönsamma över hela konjunkturcykeln. Att Leab tjänar pengar och har sunda finanser är enligt Martin Linder en garant för Leabs långsiktiga närvaro på marknaden. - Under föregående år blev det väldigt tydligt att en bransch i kris skapar nya affärsmöjligheter för Leab. Vi har fått nya kunder och har mycket på gång. Helt klart är det så att stabilitet och långsiktighet uppskattas av kunderna. På en marknad med vikande efterfrågan har Leab tagit tillfället i akt att effektivisera verksamheten och förbereda sig för konjunkturuppgången. - Vi startade ett omfattande Lean-arbete under 2009 och det arbetet fortsätter vi med. Dessutom kommer vårt ledningssystem att genomgå en genomgripande modernisering under 2010 med sikte på certifiering enligt International Railway Industri Standard (Iris). Leab kommer att stå väl rustat när det vänder, avslutar Martin Linder.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-2