Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 mars 2010

Seanet och SatPoint tecknar avtal

Seanet Maritime Communications har ingått ett 5-årigt avtal med Satpoint.

Avtalet innebär att Satpoints GSM-trafik från tio färjor och kryssningsfartyg i Satpoints kontrakterade fartygsflotta, termineras i Seanets GSM-system. -Avtalet med SatPoint ger Seanet stora fördelar. Att Satpoint nyttjar Seanets GSM-tjänst är en direkt intäktskälla men ger också Seanet skalfördelar på gjorda investeringar. Att Seanet också kan dra nytta av Satpoints kunnande i satellitsegmentet är av stort värde, säger Klas Lundgren, vice vd på Seanet. Fyra av dessa fartyg har sedan en tid testats i Seanets GSM-system med bra resultat. Nu tillförs ytterligare sex fartyg inför högsäsongen 2010. Totalt kommer därmed Seanet, som tidigare utlovats, att leverera trafik på minst 40 fartyg redan före högsäsongen 2010. -Avtalet är fördelaktigt för både Satpoint som leverantör av IT-tjänster och för Seanet. Satpoint fokuserar på att utveckla och leverera bredbandstjänster till rederier med högt ställda krav på IT-funktionalitet och tillgänglighet. Vikten av Internet, VOIP, GSM och IT-applikationer ökar ombord på fartygen och Seanet levererar ett bra fungerande operatörsgränssnitt för GSM och mobila terminaler, säger Markus Selin, vd på Satpoint.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-2